son dakika

Gerçek usulden basit usule geçiş

23 Aralık 2013 | Aliaga Ekspres

1Gerçek Usulde vergi mükelleflerin 2012 ve 2013 yılı gelirleri göz önünde bulundurularak, şartları uyduğu taktirde ‘Basit Usul’ de vergi mükellefi olabilecekler. Söz konusu vergi mükellefleri 1-31 Ocak 2014 tarihleri arısında bağlı bulundukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvurabilecekler. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Ekren, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Odaya başvurmalarını istedi.

Maliye Bakanlığı, 18 Aralık 2013 tarihinde Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, iş ve işlemlerinin kapasitesine göre bazı gerçek usulde vergi mükellefi olanların basit usulde vergi mükellefi olabileceklerini açıkladı. Bakanlık, 93 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile yaptığı açıklamada; herhangi bir nedenle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bir daha hiç bir şekilde basit usulü dönemeyecekleri yönündeki yasal düzenlemeyi kaldırıldı.
Gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarların 2 yıl boyunca basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları halinde takip eden yılbaşından itibaren basit usule geçebilmelerinin önünün açıldığını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hüseyin Ekren, yaptığı yazılı açıklamada esnafların menfaatine olduğunu belirttiği değişiklikle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
“Gerçek usulden basit usule geçişle ilgili olarak 2 yıllık süre ilk kez 2012 yılı itibariyle başladığından, 2012 ve 2013 yıllarında basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, 1 Ocak /2014 tarihi itibariyle basit usule geçebileceklerdir. Gerçek usulden basit usule geçiş süreci ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, 18 Aralık 2013 tarihli ve 93 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile açıklamasında, ‘Gerçek usulde vergiye tabi olan ve 2012 ile 2013 yıllarında basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıyan esnaf ve sanatkarların, 1 Ocak 2014 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerini belirtmektedir. Vergi dairelerince, basit usule geçme başvurusunda bulunan esnaf ve sanatkarların 2013 yılına ilişkin alım, satım ve hasılat hadleri dikkate alınmadan gerekli işlemler yapılacak. Bu hadler 2014 yılında verilecek gelir vergisi beyannamesinden sonra vergi dairelerince kontrol edilecektir”

BASİT USULDEKİLER, GERÇEK USULE GEÇEBİLECEK
Esnaflarımızın iş ve işlem hacimlerine göre gerçek usulden, basit usule geçebilecekleri gibi, yine işlem hacimlerine göre basit usulden gerçek usule geçebileceklerini ifade eden Başkan Hüseyin Ekren, “2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesinden sonra basit usule tabi olmanın şartlarını taşımadığı tespit edilen esnaf ve sanatkarlarımız da 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Bu işlemleri yapmayanlar için cezai işlemler yapılacaktır. Gerçek usulden basit usule geçme hakkına sahip olduğu halde Ocak ayı içinde dilekçe ile başvuruda bulunmayan esnaf ve sanatkarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayı tercih kabul edilecek ve bu tarihten sonra basit usule geçiş yapılmayacaktır. 2012 yılında gerçek usulde vergiye tabi olarak faaliyete başlayan esnaf ve sanatkarlar için 2012 yılında faaliyette bulunulan süre tam yıl olarak kabul edilecek ve diğer şartların taşınması ve yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle basit usule geçişleri sağlanacaktır. Önceki yıllarda gerçek usulde vergiye tabi olup 2012 yılından önce faaliyetine son vermiş olanlar, yeniden mükellef olmaları halinde önce gerçek usulde vergiye tabi olacaklar, işe yeniden başladıkları tarih itibariyle 2 yıl boyunca basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları halinde takip eden yılbaşından itibaren basit usulde vergiye tabi olabileceklerdir” diyerek, esnaflar için son derece önemli olan bu konu hakkında bilgi almak isteyenlerin Odaya başvurmasını istedi.

facebook Twitter Frienfeed Twitter Google

Yorumlar