20 Haziran 2018, Çarşamba

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

2 Eylül 2016, Cuma 06:24

     


Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka Üyelerini bilgilendirmek adına bir yazılı bir bildiri yayımladı.

3 Ağustos 2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, üyelerin oda ve borsalara olan borçlarını da kapsadığından dolayı Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Saka yaptığı açıklamasında, öncelikle anılan maddenin 30 Haziran 2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2’nci taksitlerinin madde kapsamı dışında kaldığının altını çizdi. Saka, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silineceğini ifade etti. Saka, kısmen ödeme olması halinde ise bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olamayacağını söyledi.

“Taksitlendirme imkanı”

Üyelerin kanunda belirtilen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini de belirten Saka, “Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler ise ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilir. Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edecek” dedi.

“Kredi kartına taksitlendirme”

Başkan Saka, anapara borç tutarının kanunda belirtilen şekilde ve sürelerde kredi kartı ile de taksitlendirilebileceğinin altını çizdi. Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur ve yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Saka, bu hususta, borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiğini; taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi durumunda ise, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibinin devam edeceğini önemle vurguladı. Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçlarının tamamını ödemedikçe askıdan indirme işleminin yapılmayacak olduğunu ve taksitlerin tamamını ödeme halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üyelerin askıdan indirileceğini belirtti. (ERKUT SERT)  
Son Eklenen Haberler