19 Şubat 2019, Salı

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANDI

6 Aralık 2018, Perşembe 06:39

     


Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda önergeler ve komisyon raporları görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Aliağa Belediyesi’nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılan meclis toplantısının gündeminde 32 madde yer alındı. Toplantıda; şehir içi düzenlemeleri, devir, kiraya verme, tahsis, muvafakat verme ile imar planları gibi konular gündeme alınarak oylandı.

Başkanlıktan gelen önergeler görüşüldü

6 Kasım 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi ile devam etti. Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda öne çıkan konu Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu Projesi kapsamında, Kalabak Mahallesinde Mülkiyeti Aliağa Belediyesi'ne ait; 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 144/2, 131/7, 131/6, 131/8, 131/1, 126/5,126/6, 127/6, 127/7, 126/4, 126/7, 126/8, 126/3, 127/8, 126/2, 126/1, 110/5, 110/7, 109/1, 107/3,108/1, 107/2 ve 107/1 ada/parsel numaralı 27 adet taşınmazın toplam 11.790,93 metrekarelik kısmı ve üzerindeki muhdesatların, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine göre Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi hususu oldu. İlgili madde İmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi. İlgili madde dışında başkanlıktan gelen önergeler kapsamında meclis üyelerinin görüşüne sunulan maddeler oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Komisyondan gelen raporlar ikinci bölümde oylandı

Toplantının komisyondan gelen raporlar bölümünde öne çıkan madde ise Aliağa İlçe Müftülüğü’nün 10.10.2018 tarih ve 141265 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve 157 sayılı kararı ile cami yapılmak üzere bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen 1071 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan yapıya kat irtifakı kurulması talebiyle ilgili kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı, Aliağa İlçe Müftülüğü’ne muvafakat verilmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi oldu. İlgili madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

İçkili Yer Bölgesi çalışması kabul edildi

Komisyondan gelen raporların 23. maddesi olan 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin" Madde 29 gereği; Yenişakran Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması hususunun Komisyonlarca belirlenen yerlerin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporları görüşülmesi öne çıkan maddeler arasındaydı. İlgili madde komisyonlardan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

İkinci birleşim tarihi 6 Aralık

Aliağa Belediye Meclisi 7’nci madde kapsamında yer alan ve İmar Komisyonu ile Plan, Bütçe Komisyonu’na havale edilen; “Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu Projesi kapsamında, Kalabak Mahallesi’nde Mülkiyeti Aliağa Belediyesi'ne ait; 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 144/2, 131/7, 131/6, 131/8, 131/1, 126/5, 126/6, 127/6, 127/7, 126/4, 126/7, 126/8, 126/3, 127/8, 126/2, 126/1, 110/5, 110/7, 109/1, 107/3, 108/1, 107/2 ve 107/1 ada/parsel numaralı 27 adet taşınmazın toplam 11.790,93 m2lik kısmı ve üzerindeki muhdesatların, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine göre Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi” hususunu görüşmek üzere bugün akşam ikinci birleşimde toplanacak. Aralık Ayı Olağan Meclisi ikinci birleşimi saat 18.30’da yapılacak.

(ESİN ÇETİN 
Son Eklenen Haberler