19 Kasım 2018, Pazartesi

CAMİ KONUSU MECLİS GÜNDEMİNDE

7 Aralık 2017, Perşembe 06:27

     


Aliağa Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin ikinci oturumu yarın saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde Başkanlıktan Gelen Önergeler, Komisyondan Gelen Raporlar ve Gündem Dışı Önergeler görüşüldü. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 16 madde tek tek oylanarak oy birliği ile karara bağlandı. Başkanlıktan gelen önergeler ilgili komisyonlara havale edildi.

ATATÜRK MAHALLESİ’NE CAMİ YAPIMI GÜNDEMDE KALDI

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanması sonrasında komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Merhum Yüzbaşı Suat Avcı isminin ilçede yaşatılması amacıyla Atatürk Mahallesi, Ayhan Bayrak Sokak No:6 adresindeki parka isminin verilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Ad Belirleme Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 19K 4a pafta, 4963 parsel numarasında kayıtlı, cami alanı olarak planlı arsaya yapılaşma şartlarına uygun olarak cami yapılması için parselin kamulaştırılması ve inşa edilmesine yönelik Belediye Başkanlığına 1.532.386,67 TL bedel borçlanma yetkisi verilmesinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu tekrar görülmek üzere meclis gündeminde bırakıldı.

HAKKI ÜLKÜ, AD BELİRLEME KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLDİ

Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporların görüşülmesinin ardından Gündem Dışı Önergelere geçildi. Gündem dışı önerge olarak meclis üyelerinin görüşüne sunulan; 1989-2002 yılları arasında Aliağa Belediye Başkanlığı yapan Hakkı Ülkü’nün isminin Aşıklar Yolu’na verilmesi talebi oy birliği ile Ad Belirleme Komisyonu’na havale edildi. 30 Eylül 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren ‘Planlı Alanlara İmar Yönetmeliği’nde meclis ve vatandaş beklentilerine hızlı ve doğru cevap verebilmek, hesaplamaların ve proje tasarımlarını herkes için anlaşır hale getirmek, sonuç olarak yorum farklarını önlemek adına Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmalarının meclis gündemine alınması hususu oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

İKİNCİ OTURUM YARIN

Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin kabul edilmesi ile sona erdi. Meclisin ikinci oturum yarın (8 Aralık Cuma) saat 18.30’da yapılacak.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler