BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

8 Eylül 2016, Perşembe 06:53

     


Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Zülküf Koçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Zülküf Koçoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda 14 gündem maddesi tek tek görüşülerek oylamaya sunuldu. Başkanlıktan gelen önergelerin karara bağlandığı toplantıda, 31.12.2014 tarih ve 29222 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Getirme Merkezi Tebliği gereğince; İlçede 31.12.2016 tarihine kadar 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulması gerektiğinden, organik evsel atıklar dışında kalan (kağıt, karton, lastik, metal cam, tekstil, piller, eski lastik, elektronik eşya vb.) atıkların toplanabilmesi faaliyeti için gerekli olan "1.Sınıf Atık Getirme Merkezi" yapılmak üzere belediyeye ait parsellerden birinin belirlenmesi hususunun oylanarak İmar ve Çevre Komisyonuna havale edildi.

Çaltılıdere Mahallesi’nde, Çanakkale Karayolunun kuzeyinde bulunan alanları kapsayan bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan ve onaylanan "Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu" kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onaylanması hususu görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edildi. İlçe sınırları içerisinde mevcut okulların yıllık bakım ve onarımlarının yapılması talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca komisyondan gelen raporlar da görüşüldü. Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 4 Ekim Salı günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek.

(VOLKAN GÜNDÜZ)