17 Aralık 2018, Pazartesi

HEKİMLER: ‘14 MART’TA VAAT DİNLEMEK İSTEMİYORUZ!’

14 Mart 2018, Çarşamba 07:07

     


14 Mart Tıp Bayramı öncesi hekimler sorunlarını konuşmak için Türk Tabipler Birliği’nin düzenlediği ‘Hekimler Buluşuyor’ isimli toplantıda bir araya geldi.

Türk Tabipler Birliği’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelen hekimler 14 Mart Tıp Bayramı öncesi çalışma yaşamındaki zorluklardan sağlık politikalarına kadar birçok konuya değindi. Kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB’lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimlerin sorunlarının ele alındığı forum düzeninde gerçekleştirilen toplantıda, hekimlerin acil talepleri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Hekimlerin öncelikli talepleri belirlendi

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.Raşit Tükel, hekimlerin acil olarak karşılanması gereken 14 Mart taleplerini 4 başlıkta topladıklarını belirterek, bunlar hakkında bilgi verdi. Öncelikle, emekli hekim ve hekim ücretlerinin artırılmasını istediklerini belirten Tükel, yıpranma payı ve sağlık alanında şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını beklediklerini hatırlattı. Tükel ayrıca, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimlerin görevlerine başlatılmasını istediklerini kaydetti.

‘14 Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil olarak yerine getirilsin istiyoruz’ diyen hekimler, sağlıkta şiddet yasa tasarısı ve fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi bekletmeksizin yasalaşmalı, sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli, sağlık alanında güvenlik soruşturması kaldırılmalı şeklindeki taleplerini oyladı.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler