14 Aralık 2018, Cuma

BELEDİYE BENZİNLİĞİ İHALEYE ÇIKIYOR

15 Kasım 2017, Çarşamba 06:32

     


Aliağa Belediyesi, belediyeye ait akaryakıt istasyonunun 5 yıl süreyle başka bir firmaya kiraya verilmesi için 30 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkıyor.

İlk olarak Aliağa Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen Belediye Akaryakıt İstasyonu’nun intifa hakkının 5 yıl süreyle başka bir firmaya verilmesi konusu netliğe kavuşuyor. Eylül ayındaki meclis toplantısında, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle 801 ada, 10 parselde bulunan Belediye Akaryakıt İstasyonu’nun OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 1 Mart 2018 tarihinde sona ereceğinden, 2 Mart 2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 500.000 USD+KDV bedel ile LUKOIL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti. Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi işinin ihaleyle yapılmasının daha doğru olacağı görüşüne varıldı bu gelişmeler sonucunda Belediye Akaryakıt İstasyonu’nun intifa hakkının 5 yıl süreyle başka bir firmaya verilmesi için Aliağa Belediyesi 30 Kasım Perşembe günü ihaleye çıkıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanına göre; yıllık muhammen bedeli 180 bin TL, geçici teminat bedeli ise 27 bin TL olarak belirlenen istasyonun 5 yıl süre ile kiralanmasını içeren ihale saat 14.10’da Aliağa Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde; yasal yerleşim yeri sahibi olma, Türkiye’de tebligat için adres gösterme, istekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi, şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi şartları aranacak.

İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi ve ihaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunlu olacak. İstekli tüzel kişi ise tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekecek. Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek, taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya ait olacak.

İhale ilanı metninde yer alan bilgilere göre, ihale şartnamesi ile ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 50 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilecek. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 30 Kasım 2017 tarih ve saat 12.30’a kadar satın alınması zorunlu. Belediye Encümeni ise ihaleyi yapıp yapmamakta serbest.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler