10 Aralık 2018, Pazartesi

İZDEMİR’E MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

18 Kasım 2017, Cumartesi 06:48

     


Aliağa Horozgediği Köyü’nde, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan, “İzdemir Enerji Santrali-II” adlı enerji santralinin genişletilmesi projesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 4 odanın açtığı dava sonucu durduruldu.

İzdemir`in Aliağa`da bulunan İzdemir Enerji Santrali-II (350 MWE) ikinci ünite ilavesi projesine ilişkin ÇED olumlu kararı İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilerek proje durduruldu.

Önceki günlerde ÇED olumlu kararı iptal edilen termik santralin ikinci ünitesi için yeniden yapılan ÇED başvurusu kapsamında bilirkişi incelemesinde bulunulduğu esnada çevrecilerin eylemine sahne olmuştu. ‘Termik Santral İstemiyoruz’, ‘Termik Santral Öldürür’ yazılı dövizlerle hava kirliliği ile boğuşan bölge insanının bölgedeki kirliliği arttıracak yeni bir termik santrali istemediğini vurgulayan çevreciler bilirkişi raporundan yeniden iptal kararı çıkmasını talep etmişlerdi.

Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı verdiği projeyi mahkemeye taşıdı. İzmir 1. İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararının iptal ederek, termik santrale ilave edilmesi planlanan ikinci ünitenin yapımına izin vermedi. Bilirkişi raporunda, yapılması planlanan sahanın yakınında verimli orman ve zeytinliklerin bulunduğu ibaresi dikkat çekti.

(EREN SARAN)  
Son Eklenen Haberler