25 Mart 2018, Pazar

EMLAK VERGİLERİ YENİDEN BELİRLENİYOR

25 Mayıs 2017, Perşembe 10:36

     


Aliağa ilçesinde emlak vergilerini yeniden tespit etmek üzere Emlak Vergisi Takdir Komisyonu bugün toplanıyor.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespiti yapmak üzere dört yılda bir toplanan komisyonun takdir edeceği değerler, takip eden bütçe yılından itibaren işleme konuluyor.

Buna göre; arsa ve araziler için, her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide, her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere gore ve binalar için Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları’nca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile 213 Sayılı VUK’nun (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, hesaplanan vergi değeri, mükellefiyetin başladığı başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yıl vergi değerinin tespit edilen yeni değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak bulunuyor.

 

HATALI TESPİT HUZURSUZLUK YARATIYOR

Komisyondan çıkacak sonuç, emlak vergileri acısından belediye gelirleri,  tapu harçları açısından genel bütçe gelirlerini ile her iki acıdan da vergi mükelleflerini 4 yıllık bir sürecin başlangıcı olarak doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sağlıklı ve adil bir şekilde uygulama için, takdir komisyonu kararlarının doğruluğu büyük önem arz ediyor. Hatalı ve yanlış tespit edilen değerler bir yandan toplumu huzursuz ederken, digger yandan komisyonda temsil edilen ilgili kurumlara güvenin azalmasına da yol açabiliyor.

İlçe Takdir Komisyonu; Belediye Başkanı veya vekil edeceği bir memur başkanlığında, belediyeden bir memur, Vergi Dairesi Başkanının görevlendireceği 2 memur, Tapu Sicil Müdürü veya görevlendireceği bir memur, Ticaret Odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili Mahalle Muhtarından oluşuyor.

 

BELEDİYE BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Aliağa Belediyesi’nin, özellikle köy statüsünden mahalleye dönüştürülen bölgelerin vergi muafiyetinden kaynaklanan kaybını telafi etmek için emlak vergilerinde yüksek oranda artışa gitmek istediği ve Komisyondan bu yönde karar çıkartmak için ağırlığını koyacağı ifade ediliyor. Ancak, bu halde Anayasanın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. Maddesinin birinci fıkrasına gore vatandaşların karara itiraz hakkı bulunmakta. Buna gore, mükellefler verginin tebliğinden itibaren İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri doğrultusunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açabilirler.

Mükelleflerin açacağı dava sadece mükellef adına salınan vergi tutarı ile sınırlı kalsa da, Takdir Komisyonu kararı kendilerine tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül veya muhtarlıklar en az sokak veya cadde bazında dava açabilme hakkına sahip. Bu kurumlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde dava açabiliyor. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine de yine 15 gün içinde Danıştaya başvurulabiliyor. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanmak zorunda.

 

 

  
Son Eklenen Haberler
Son Eklenen İlanlar
KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 773952 - 24/03/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 773609 - 23/03/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 773659 - 23/03/2018
ALİAĞA İLÇE SEÇİM KURULU'NDAN İLAN-22/03/2018
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 771481 - 21/03/2018
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN
ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AĞAÇLANDIRMA PROJESİNİN MAKİNELİ ARAZİ ...
ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 764842 - 08/03/2018
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 763222
ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BASIN:760780 - 28/02/2018
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 754209 - 19/02/2018
İLANEN TEBLİGAT ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN - BASIN: 751549 - 14/02/2018
ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BASIN: 752909 - 14/02/2018
ALİAĞA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNDEN İLAN - 13/02/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 742365 - 26/01/2018
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 740601 - 24/01/2018
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 735069 - 15/01/2018
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) - BASIN: 732061 - 08/01/2018
PARK YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 731776 - 06/01/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726694 - 27/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726682 - 27/12/2017
AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 725230 - 25/12/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 724413 - 22/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 16/12/2017
ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN - BASIN: 721034 - 16/12/2017
SKATE PARK (KAYKAY PİSTİ) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 720750 - 16/12/2017
ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI - 16/12/2017
İLANEN DUYURULUR - BASIN: 720200 - 15/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 14/12/2017
SPOR SAHASI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 718226 - 11/12/2017
SINIRLI SORUMLU ALİAĞA GÜNAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ (KAYYUM) BAŞKANLIĞINDAN İLAN - 08/12/2017
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 715292 - 07/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 712448 - 01/12/2017
DÜZELTME İLANI - BASIN: 711989 - 01/12/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 710252 - 30/11/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN:708056 - 28/11/2017
İLANEN TEBLİGAT- BASIN: 707896 - 28/11/2017
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 708883 - 27/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 707614 - 27/11/2017
KAUÇUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 706257 - 24/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 705295 - 22/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 704477 - 20/11/2017
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702197 - 17/11/2017
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702168 - 17/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 17/11/2017
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-BASIN 699839-16.11.2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 15/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 692116 - 14/11/2017
PETROL-İŞ SENDİKASI ALİAĞA ŞUBESİ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI - 14/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN:692116 - 11/11/2017