24 Nisan 2018, Salı

TERMİK SANTRAL YİNE MAHKEMELİK...

26 Nisan 2017, Çarşamba 06:48

     


Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının açtığı dava neticesinde iptal edilen ÇED raporu üzerine İzdemir 2 santraline verilen yeni ÇED raporuna da dava açıldı. EGEÇEP, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve 117 yurttaş tarafından açılan davaya, yine daha önceki ÇED raporunu iptal kararı verin İzmir 2. İdare Mahkemesi bakacak.

İzdemir termik Santraline 2010 yılında verilen ÇED olumlu raporunun ardından başlatılan hukuk mücadelesi ile 16 Aralık 2016 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme kararı ile rapor iptal edilmişti. “Santral alanı ve bulunduğu bölgenin çevresel taşıma kapasitesi sınırlarını aşmış durumdadır. Mevcut kapasite sorununun çözümüne yönelik kümülatif etki değerlendirmesi yapılmamış”denilerek verilen iptal kararının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009/7 sayılı genelgeye göre santrale yeni bir ÇED raporu verdi. Söz konusu yeni rapora karşı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne tekrar dava açıldı. Dava dilekçesinde, mahkemenin ÇED iptal gerekçelerine göre 2009/7 Sayılı genelge ile ÇED başvurusu yapılamayacağı belirtildi. Bölgenin kirlilik kapasitesinin sınırları aştığına dikkat çekilen dilekçede birinci ünitesine 2010 yılında olumlu rapor verilen santralin çevresel etki değerlendirmesinin ikinci ünite ile birlikte yapılması gerekirken yapılmadığı vurgulandı.

Santralin ilk aldığı raporun üzerinden 7 yıl geçtikten sonra ilgili genelge kapsamında ÇED olumlu raporu verildiği belirtilen dilekçede “Güncel veriler üzerinden çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır. Oysa ÇED raporu incelendiğinde görülecektir ki tamamlandığı iddia edilen eksikler eski verilere dayanılarak analiz edilmiştir. ÇED raporunda santralin 3 yıl boyunca yaydığı sera gazı emisyonu ile yarattığı hava kirliliği, hava kirliliğinin ve katı atıkların halk sağlığında, tarımda ve arkeolojide etkileri yer almamaktadır. Mahkeme gerekçesi ise bunun eksikliğini ifade etmektedir" denildi.

Kümülatif etki değerlendirmesinin tek başına hava kalitesi modellemesi ya da sera gazı salımı oranı olmadığının belirtildiği dilekçede bnun yanı sıra hava kalitesi, tarım, doğal varlıklar ve tarihi varlıklar üzerindeki etkilerinin de bütüncül olarak ortaya konması gerektiğine dikkat çekildi. Dilekçede, bütün bu veriler ışığında termik santrale verilen ÇED raporunun hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesi istendi.

(BÜLENT PINARBAŞI)  
Son Eklenen Haberler