KARAÇORLU, "KYME'DEKİ ARKEOLOG YETKİSİZ"

26 Temmuz 2016, Salı 06:24

     


Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, Kyme Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yürüten arkeoloğun yetkisiz olduğunu öne sürdü. Karaçorlu, konuyla ilgili gereğinin yapılması istemiyle, Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya bir dilekçe yolladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırdığı dilekçesinde Karaçorlu, Aliağa Kyme Antik Kenti'nin bulunduğu alandaki kazı çalışmalarını yürüten İtalyan Arkeolog Antonino La Marca'nın usulsüz olduğunu ileri sürdüğü kazı başkanlığı görevine son verilmesi talebinde bulundu. Ege Bölgesi'nin en önemli kültür miraslarından olan Kyme Antik Kenti'ne ait eserlerin ehliyetsiz ve yetkisiz bir arkeoloğun sorumluluğunda olmasının kabul edilemeyeceğini belirten Karaçorlu, " Antonino La Marca adındaki bu ehliyetsiz kişi ülkemiz yasalarına göre kazı yapma ve sorumluluk alma ehliyetinde değildir. Ülkemiz yasa ve yönetmeliklerine göre kazı başkanlığı sorumluluğu, doçent ve profesörlük statüsünde olan kişilere verilir. Ne yazık ki bu unvanlara ve yetkilere sahip olmayan bir arkeolog, kendisine Kültür Bakanlığı yetkilileri tarafından, yasal olmayan biçimde verilen izinle, hukuk dışı biçimde bu görevi sürdürmektedir." dedi.

GÖREVİNE SON VERİLMESİ İSTENDİ

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu tarafından, söz konusu iddialara yönelik gerekli incelemelerin başlatılması ve işlemlerin yapılması talebiyle Bakan Nabi Avcı'ya sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi; "Aliağa Kyme Antik Kentinin bulunduğu bilinen bu birinci derece arkeolojik yerleşim yeri kazıları tamamıyla yasadışı izinlerle ve belgelerle yürütülmektedir. Nemport isimli liman şirketinin ve Socar isimli bir başka şirketin de kurulu olduğu bölgede yürütülen bu kazılar yasal izinlerle yapılmadığı gibi, bu şirketlerin günümüzdeki kültür ve tabiat varlıkları koruma yasasına aykırı isteklerine de bu yetkisi olmayan ve yasal izinleri olmayan arkeolog tarafından, kolayca onaylar verilmekte, bu yolla birçok hukuk dışı süreç yasallaştırılmaktadır.

Bu da bölge kamuoyunun ve dünya kamuoyunun gözünde ülkemizin Kültür Bakanlığı'nın kamusal itibarını yok etmekte ve tartışılabilir hale getirmektedir. Kültür Bakanlığı'nın ilgili yayınlarında açıkça belgelenerek ortaya çıkarılan kazı eserlerinin üzerlerine depo yapma izni gibi onayları da veren bu yetkisiz arkeolog Antonino La Marca'nın usulsüz kazı başkanlığı izninin ve unvanının incelenerek görevine son verilmesi ve yerine ülkemiz koruma yasa ve yönetmeliklerine uygun, izinlere ve belgelere sahip bir arkeoloğa yeniden görev verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarız." (EMEL OTURAK)