19 Ocak 2018, Cuma

İLANEN DUYURULUR - BASIN: 720200 - 15/12/2017


     

    TC
      ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI
  Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

 

İLANEN DUYURULUR

İmren DEMİR

T.C. : 13532756888

Yukarı Şehit Kemal Mah. Göktepe Cad. No: 33 Aliağa İlçesi / İZMİR

 

06.10.2017 tarihinde 35-2017-01-329-0756 nolu Resmi Kontrol Raporu ile Kazımdirik Mah. 238 Sok. No:12 Merkez Aliağa - İzmir / Türkiye adresinde faaliyet gösteren İmren DEMİR’e ait Aliağa Çay Evi adlı işletmede yapılan denetimde iş yerinin Bakanlığımızdan İşletme Kayıt Belgesi almadan faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Tarafınıza 23/10/2017 tarih ve 68579083-858-E.2651414 sayılı karar ile 5996 sayılı Kanunun 41 maddesinin C bendine muhalefetten 1603TL (binaltıyüzüçlira) idari para cezası uygulanmıştır.

Ödemenin Aliağa Mal Müdürlüğüne yapılması, makbuzunun da Aliağa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Tebligat tarihinden “Tebligat tarihi ilanın gazetede yayınlandığı tarihtir.” itibaren 30(Otuz) gün içerisinde ibraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacak ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

İş bu ilan Aliağa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddesi gereğince yapılmıştır.