18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688807 - 30/10/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

DavacıTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ileDavalılarALİ ŞENGÜL, AYŞE AY, CEM ŞENGÜL, DEVRİM ŞENGÜL, EMİNE ŞENGÜL, GÖNÜL ŞENGÜL, METİN ŞENGÜL, MÜREN ŞENGÜL, NECMİ ŞENGÜL, YILMAZ ŞENGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2017/286 Samurlu Çiftçiçayırı 126 (eskii)1015,1016,1017(yeni) 4007,36 m2
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 26/10/2017