20 Ocak 2018, Cumartesi

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN:661939 - 13/09/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İle davalı ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No İlçesi Mah.  Ada  Parsel No    Daimi irtifak alanı:
2017/47 Aliağa Bozköy, 11  1 parsel nolu 870,63 m2 taşınmazın Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,
D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 08/09/2017

BASIN: 661939