19 Ocak 2018, Cuma

İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 710252 - 30/11/2017


     

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

                Berçem 21 Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (V. No: 1640444123) adına tanzimli 29.03.2016 tarihli ve 2016/D1-01666 sayılı DİİB kapsamında işlem gören beyannamelerden kaynaklanan gelir eksikliği ile alakalı olarak düzenlenen, 17CK351900479/06.04.2017 sayılı/tarihli Ceza Kararında belirtilen 3.030.835,82-TL Para Cezası ile 174.300,81-TL ek tahakkukun (ek tahakkuka ilişkin gecikme faizi ödeme anında hesaplanacaktır) tatbiki gerekmektedir.

           Ayrıca tahsili gereken amme alacağı 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 56. mad. göre teminatlı bir alacak olması nedeniyle yazımızın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 37. maddesi gereğince belirlenen 1 (bir) aylık vade süresi içerisinde ödenmesini, vadesinde ödenmeyip vade tarihinden itibaren borcun 7 gün içinde ödenmemesi halinde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerde cebren tahsil yoluna gidileceği, ayrıca ödeme anında 6183 sayılı yasa çerçevesinde faiz tahsil edileceği, İlanen tebliğ olunur.