23 Ocak 2018, Salı

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 682930 - 20/10/2017


     

Örnek No: 25*

T.C.
ALİAĞA
İCRA DAİRESİ
2016/4460 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/10/2017
1.İhale Tarihi : 30/11/2017 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 28/12/2017 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : Aliağa Küçük Sanayi Sitesi, 1254 Sokak, No:14/F Aliağa/İZMİR

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

56.145,00

1 Adet

%18

1 Adet PREFABRİK BİNA Bina 294,50 m²alanlıdır.33,85 m uzunluktaki ve 3,50 m. genişlikteki koridorun sağında ve solunda olmak üzere 22 adet 3 m*3,50 m. =10,50 m² alanlı odalar bulunmaktadır. bu odalardan girişe göre sağ tarafta başta ve sonda olmak üzere 2 adet tuvalet, girişe göre sol tarafta başta ve sonda olmak üzere 2 adet banyo bulunmaktadır. diğer geri kalan 18 adet oda ofis olarak planlanmıştır. Sökülü bulunan prefabrik binanın çatı makasları, çatı aşıkları, çatı örtüsü, amerikan panel iç kapılar, 2 adet çelik dış kapılar, PVC pencere doğramaları, sandviç panel dış cephe ve iç cephe duvarları, asma tavan ve bunlara bağlı tavan elektrik spotları ile vitrifiye sıhhi tesisat elemanları ve prefabrik bina tamemen sökülü halde bulunmaktadır.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.