18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688340 - 28/10/2017


     

İLAN
ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ile Davalı, Nazım DUMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davasının tensibi gereğince; Dosya No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Daimi irtifak alanı
2017/203 İzmir Aliağa Merkez 619 186,65m2
parsel sayılı taşınmazın davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adınaKamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.20/09/2017