20 Ocak 2018, Cumartesi

ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 635595 - 14/07/2017


     

İLAN
ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile davalılar Elçin Öz, Hüseyin Ün, Fatma Ün, Meryem Şirin, Nazmiye Ün, Nebahat Çelebi, Meryem Özkan, Süheyla Ok, Gülseren Örnek, Emine Uz, Elif Şengül, Özcan Atılkan, Ercan Ün, Gülçin Erken arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının tensibi gereğince;
Dosya No İli İlçesi Mahallesi Mevkii Ada/Parsel No Daimi irtifak alanı
2017/77 İzmir Aliağa Samurlu Çiftçiçayırı -- 127 4423.01 m2
2017/77 İzmir Aliağa Samurlu Çiftçiçayırı -- 129 1048.23 m2
parsel sayılı taşınmazların davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi aleyhine yöneltileceği,
D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.

 

BASIN:635595