24 Şubat 2018, Cumartesi

ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 637238 - 17/07/2017


     

İLAN
ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile davalılar Sevgi Bilek, Yılmaz Şengül, Birsen Şen, Ercan Özkan, Fikriye Kurtul, Hüseyin Ateş, Dursun Kurtul, Süleyman Kurtul, Nazife Kurtul, Memnune Kurtul, Hulusi Kurtul, Nuray Şahbaz, Lütfiye Önal, Nurgül Fidan, Necmi Şengül, Firdes Alkış, Sevgül Yüksel, Hüseyin Özkan, Habibe Erdem, Nurşen Kurtul Meyer, Hasan Kurtul, Alaittin Ateş, Ergül Şahin, Vural Kurtul, Sevim Ergin, Sevil Çakırlar, Ayşe Ay, Suat Özkan, Emine Ayten Özkan, Ali Şengül arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının tensibi gereğince;
Dosya No İli İlçesi Mahallesi Mevkii Parsel No Daimi irtifak alanı
2017/36 İzmir Aliağa Samurlu Kocaçukur 96 1041,80 m2
parsel sayılı taşınmazın davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi aleyhine yöneltileceği,
D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.

BASIN: 637238