20 Ocak 2018, Cumartesi

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN İLAN - BASIN: 668170 - 23/09/2017


     

İ L A N
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

ESAS NO : 2016/255 Esas
KARAR NO : 2017/48
Davacı Raife Keleş aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davanın kabulü ile Mardin ili, Dargeçit ilçesi, Kılavuz mahallesi, Cilt No:82, Hane No:168, BSN: 78'de nüfusa kayıtlı 13223767360 T.C. kimlik numaralı İbrahim ve Fehime'den olma Midyat 15/03/1983 doğumlu Raife Keleş'in "Raife" olan isminin "Fatma" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa TESCİLİNE karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.