24 Şubat 2018, Cumartesi

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 662564 - 14/09/2017


     

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müdürlüğümüzce Yılmaz Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Kerem Ayanoğlu isimli gemide bulunan transit yakıttan kaynaklanan gelir eksikliği firmadan tahsil edilemediğinden,  amme alacağının tahsiline yönelik 6183 sayılı kanunun 35. ve mükerrer 35. maddesi kapsamında adı geçen firmanın müdürleri Osman Nuri AYANOĞLU (TC: 32119844596) ve Orhan AYANOĞLU (TC: 32113844714) adına toplam borç olan 11.654,20-TL tutarında, firmanın %20 ortağı olan Seniha AYANOĞLU (TC: 32134844076) adına ise hissesine düşen borç miktarı olan 2.330,84-TL tutarında düzenlenen 2015/24, 2015/25, 2017/03 sayılı Ödeme Emirleri şahısların Müdürlüğümüzce tespit edilen ve Nüfus Müdürlüğünce bildirilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Bu itibarla, şahısların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 103.-106. maddelerine istinaden;

1- İlan tarihinden başlayarak (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze açık adreslerini bildirmeleri;

2-  İlan tarihinden başlayarak (1) ay içerisinde adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı;

Ayrıca, ödeme emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (7) gün içerisinde idari yargıya (İzmir Vergi Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.

 

basın: 662564