24 Şubat 2018, Cumartesi

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN - BASIN:653867 - 23/08/2017


     

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

İlçemiz Aşağışakran tapulama sahasında bulunan 1501, 1506, 1508, 1509, 1510, 1514, 1515, 1516, 1543, 1546, 2093, 2094, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2011 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ile İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre düzenlenen 187 numaralı parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen’ince 20.07.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.813 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 187 numaralı parselasyon planı belediye ilan panosunda 15.08.2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmaz sahiplerine ilanen duyurulur.

 

Serkan ACAR

Belediye Başkanı