22 Mart 2018, Perşembe

ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN:688312 - 28/10/2017


     

İLAN
ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ile Davalı, HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davasının tensibi gereğince; Dosya No ili İlçesi Mahallesi Parsel No Daimi irtifak alanı
2017/147 İzmir Aliağa Bozköy 353 1377,23 m2
parsel sayılı taşınmazın davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adınaKamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.20/09/2017