18 Şubat 2018, Pazar

İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 735069 - 15/01/2018


     

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Müdürlüğümüzce Camuzlar Su Ürünleri Petrol Taşımacılık Turizm Ticaret Limited Şirketi’nden tahsil edilemeyen amme alacağı nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca firmanın 298/300 hissesine sahip olan Abdulkadir YENİÇIKAN (T.C. No: 36304519450) hissesine düşen borç miktarı olan 13.663,70-TL tutarında düzenlenen 13.12.2017 tarihli ve 2017/31 sayılı Ödeme Emri şahsın bilinen adresine tebliğ edilememiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 105. maddesi uyarınca, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmesi veya açık adres bildirilmesi halinde resmi tebliğ yapılacağı,

Aynı Kanunun 106. maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat edilmemesi veya adres bildirilmemesi halinde, bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.