18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 724413 - 22/12/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar SONGÜL GÜL, TANER GÜL, ŞENAY GÜLLÜ, ŞADİYE ARI, FADİME GÜL, AYNUR GÜL, RAFİ GÜL, AYGÜL TÜRKMEN, VESİLE UYUMAZ, MELTEM UYUMAZ, BEKİR GÜL, CANAN UYUMAZ, MEHTAP TÜRKOĞLU, RUKİYE GÜLER, İLHAMİYE ŞENGÜL, HATİCE ÇAKAR, GÜLAY GAZİ, AYŞE UZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya No  İlçesi  Köyü    Mevkii   Parsel No  İrtifak Alanı 

2016/371  Aliağa  Samurlu  Cinderesi  262           4.526,61 m2

2016/371 Aliağa   Samurlu  Cinderesi  264           873,15 m2
taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM
ŞİRKETİ aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa
Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 11/12/2017