23 Mart 2018, Cuma

İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 754209 - 19/02/2018


     

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müdürlüğümüzce Efya Denizcilik ve Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.den tahsil edilemeyen amme alacağı nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca firmanın %50 hissesine sahip olan Altuğ Tansel SARAVOĞLU hissesine düşen borç miktarı olan 2.374,34-TL tutarında düzenlenen 10.10.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı Ödeme Emri şahsın bilinen adresine tebliğ edilememiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 105. maddesi uyarınca, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmesi veya açık adres bildirilmesi halinde resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde aynı Kanun’un 106. maddesi uyarınca, bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.