22 Mart 2018, Perşembe

DÜZELTME İLANI - BASIN: 711989 - 01/12/2017


     

DÜZELTME İLANI


 

ÇOCUK OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE ZEMİN KAPLAMASI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇOCUK OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE ZEMİN KAPLAMASI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/607073

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 ALİAĞA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2323990000 - 2326163719

c) Elektronik posta adresi

:

fenisleri@aliaga.bel.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

24.11.2017 - 3492

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

ALİAĞA EKSPRES - 27.11.2017

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman maddesi eklenmiştir. Maddenin eklenen kısmı aşağıdadır.

- Teknik şartnamede belirtilen Model 4 ve Model 6 ürünlerinden 1 er adet numuneyi İhale gününden bir gün öncesine kadar idarenin göstereceği alana kurulumunu yapacak ve tutanakla teslim edilecektir.

- Numune teslim etmeyen veya eksik teslim eden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekli firmalarca numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı , ihale teklif dosyasında sunacak olup, numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması ve istiflenmesi, kurulması gibi işler istekli firmalara aittir. bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.