18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI - 16/12/2017


     

ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun yapılmasını öngördüğü Odamız Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündem maddelerini müzakere ile karara bağlamak üzere  07/01/2018 Pazar günü, Saat 11:00’ da Aliağa Belediyesi Düğün Salonu(Çarşamba Pazarı Karşısı)  Yeni Mh. Anadolu Cd. No: 40 ALİAĞA/İZMİR adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  2.Toplantının aynı gündem maddeleri ile 14/01/2018    günü, Saat 11:00‘ da  aynı  adreste yapılacaktır. Üyelerimizin T.C. kimlik numaralı kimlikleri ile bizzat katılımını rica ederiz.

Ayşen AY                                                                                                                                          Salih YİYİTALP

Genel Sekreter                                                                                                                                   Başkan

 

 

GÜNDEM:

1) Açılış.

2) Başkanlık divanının teşekkülü.

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

5) Gündem maddelerinin okunarak oylanması.

6) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması  ve müzakeresi.

7) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

9) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

10)2013/Aralık ayı bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

11)2013/Aralık ayı bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

12) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

13) Yeni dönem çalışması programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

14) Bakanlıkça düzenlenen Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15) Odanın mesleki faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek  Federasyona kurucu olma veya kurulu olana katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

16) İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunmasına karar verilmesi ve Yönetim Kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi.

17) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

18) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak , mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim  Kuruluna  yetki verilmesi.

19) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

20) Dilek ve temenniler.

21) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

22) Kapanış.