22 Mart 2018, Perşembe

ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688351 - 28/10/2017


     

İLAN

ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı, TCCD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, ALİAĞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının tensibi gereğince; Dosya No ili İlçesi Mahallesi Parsel No Daimi irtifak alanı
2017/153 İzmir Aliağa Yukarışakran 767 3.465,38 m²
parsel sayılı taşınmazın davacı TCCD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adınaKamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.21/09/2017