18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 690386 - 01/11/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;Dosya No: İlçesi Mah./Köy : Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2016/251 Esas Aliağa Aliağa Mah.1022 ada 25.737.22 m2
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 22/08/2017