20 Ocak 2018, Cumartesi

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 661116 - 11/09/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar ÖMRAN KAHYA, COŞKUN ÖZKAYA, SEZAYİ ÖZKAYA, ALİ ÖZKAYA, AYSEL ÖZKAYA, AYŞE ESLEK, SABİHA KURTUL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No İlçesi Köyü Mevkii Parsel No İrtifak Alanı:
2016/373 Aliağa Samurlu Cinderesi 265 3.305,30 m2
taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 18/08/2017

 

BASIN: 661116