18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN - BASIN: 721034 - 16/12/2017


     

  ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Odamızın Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini müzakere ile karara bağlamak üzere 08/01/2018 pazartesi günü, saat 14.00’de Odamız Hizmet Binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı gündem maddeleri ile 14/01/2018 pazar günü, saat 11.00’da Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonun da yapılacaktır.

            Üyelerimizin kimlikleri ile birlikte bizzat katılmalarını rica ederiz.

            GÜNDEM          :

1.     Açılış

2.     Başkanlık divanının teşekkülü.

3.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4.     Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

5.     Gündem maddelerinin okunarak oylanması

6.     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

7.     Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

8.     Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

9.     Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

10.   Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

11.   Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

12.   Bakanlıkça düzenlenen Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13.   Odanın mesleki faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek Federasyona kurucu olma veya kurulu olana katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14.   İmkânları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi ve Yönetim Kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi.

15.   Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması, gayrimenkuller üzerinde inşaat yapılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.

16.   Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

17.   Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

18.   Dilek ve temenniler.

19.   Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

20.   Kapanış.