18 Şubat 2018, Pazar

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 690702 - 02/11/2017


     

İLANEN TEBLİGAT

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Adana Besi ve Yem San. Tic. A.Ş. (Vergi No: 1660019610) adına işlem gören 2014/D1-02421, 2014/D1-03415 ve 2014/D1-03580 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce tescilli 20.10.2014 tarihli ve 14351900IM019894 sayılı beyannameden kaynaklanan Gümrük Vergisi, KDV ve Para Cezasına ilişkin Müdürlüğümüzce düzenlenen (teminatlar düşüldükten sonra kalan) 1.170.960,00-TL tutarındaki Ödeme Emri firmanın bilinen adresinde olmaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve bu durum ilgili vergi dairesinin yerinde yoklama yapması ile tespit edilmiş olup, tebliğden itibaren 7 günlük vade süresi içerisinde kamu alacağının ödenmesi, 15 gün içinde en son adresinizin bildirilmesi, 7 gün içerisinde İzmir Vergi/İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın bulunduğu, aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerince cebren tahsil yoluna gidileceği, ödeme anında aynı Kanun çerçevesinde Gümrük Vergisi ve KDV için faiz tahsil edileceği 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. – 106. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.