23 Ocak 2018, Salı

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 674224 - 06/10/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalılar Soncan Kaplan (Varlık), Nurcan Karabay ve Hasan Albayrak arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No: İlçesi Köyü Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2016/407 Aliağa Çakmaklı 379 498,75 m2
Taşınmazın davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 25/09/2017