20 Ocak 2018, Cumartesi

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 644167 - 31/07/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından davalılar ZÜLFİYE YURTERİ,REMZİYE GÜLŞE, FATMA YURTERİ,TAHİRE AKGÜN, ADİLE SÜNGÜ, NAİL YURTERİ, KADRİYE YURTERİ, CEMİL YURTERİ, RAFET YURTERİ, RAMAZAN YURTERİ, CEMİLE BAYOLDU, SİNAN YURTERİ, SİNEM FİLATLI AYŞE YURTERİ, SİBEL SAĞLAM, AYHAN YURTERİ, İSMET YURTERİ, SELİME YURDUSEV, SEBAHAT YURTERİ, ARİFE YURTERİ, GÜLTEN YURTERİ, CELAL YURTERİ, MERAL ATİK, ZUHAL ALÇETUTAN, NİHAL AVCI, TAMER YURTERİ, GÜLAY GÜRBOĞA, MELEK ALLI, MÜCAHİT YURTERİ aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2017/155 Horozgediği ----------- ---- 474 962,18m2
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı BOTAŞBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.

 

BASIN: 644167