22 Mart 2018, Perşembe

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 712448 - 01/12/2017


     

Örnek No: 25*

T.C.
ALİAĞA
İCRA DAİRESİ
2013/736 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/11/2017
1.İhale Tarihi : 04/01/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 19/01/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : ALİAĞA ADLİYESİ TOPLANTI SALONU -ALİAĞA /İZMİR -

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

12.000,00

1

%18

1 Adet TEKERLEKLİ KEPÇE HANOMAG MARKA ,SERİ NO :371521763 ,MODELİ :66D İMAL YILI: 1988 KAPASİTE :20.000 KG YÜRÜYÜŞ AKSAMI :LASTİK TEKERLEKLİ.Kepçenin anahtarı yok. Yürüyen aksamı lastik ve jantları hasarlıdır.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.