24 Şubat 2018, Cumartesi

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 655984 - 24/08/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

2013/524Esas
Davacı Yusuf YükselvekiliAv.Serhat Erkmenoğlu tarafından Maliye Hazinesi'ne Mahkememizin2013/524es. Sayılıdosyasıyla açılan davada İzmir ili , Aliağa ilçesi, Çaltılıdere Mah. Mollaosman Mevkiinde kain tapunun 206 nolu parselin kuzeyinde (6846.52 yüzölçümü) ve batısında (8248.00 yüzölçümü) yer alan tarla vasfındaki taşınmazların olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayalı olarak davacı Yusuf Yüksel adına tapuda tescili talep edildiği hususu TMK ‘ nun 713. maddesi uyarıncailgililereilan olunur. 02/08/2017