23 Ocak 2018, Salı

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 674434 - 06/10/2017


     

İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. tarafından davalılar MEHMET EKREM TOKER, ATİYE CANAN TOKER ( SARI ),EMİNE VİLDAN TÜZÜN, KAAN ERİM, HAYRİYE TOKER, ERCÜMENT TOKER, ŞEMSİ TOKER, FİDAN TOKER, MAZHAR YILDIRIM, NADİR YILDIRIM, TUFAN YILDIRIM, ÜMMİYE AKAN, NUSRET AKAN, ATİYE ARSLAN ve ERCÜMENT TORER aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2016/369 Güzelhisar Kozlar ---- 330 6.747,11m2
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.