26 Mayıs 2018, Cumartesi

İngilizce'de To Get Kullanımı Uygulamaları konusarakogren.com

14 Nisan 2017, Cuma 09:51

     


Türkçe’deki kelimelerin sonlarına eklenen ekler ile o kelimenin esas anlamının tamamen dışında farklı bir manaya büründüğünü biliyoruz. İngilizcede de bunu sağlamak mümkün.

Phrasal verb adı verilen türemiş fiiller buna güzel bir örnek. Phrasal verbler fiildirler ve sonlarına edat ya da zarf geldiğinde çok başka bir anlama gelirler. Ancak bu ekler genelde ayrı yazılır ve çoğu zaman tek başlarına anlamları yoktur. Yani Türkçe’deki gibi kelimenin devamına birleşik olarak eklenmek zorunda değildirler. To get fiili de bahsi geçen ve türetilebilen kelimelere bir örnektir. Get fiili tek başına ve gerçek manada satın almak, almak, varmak veya ulaşmak anlamlarında kullanılır. Örnek vermek gerekirse she will get a new home cümlesi o yeni bir ev satın alacak şeklinde tercüme edilebilir. Başka bir örnek olan Maria gets permission her mather every time cümlesi ise Maria her zaman annesinden izin alır anlamını taşır. Bu iki cümlede de get kelimesi gerçek anlamları ile kullanılmıştır.  Fakat to get kullanımı bu cümleler ile sınırlı değildir. İngilizceyi yeni öğrenenler için biraz kafa karıştırıcı gibi olsa da getin türemiş halleri de dikkatle öğrenilmelidir. Çünkü günlük hayatta karşımıza bolca çıkacaktır. Türemiş fiillere yani phrasal verblere örnek verecek olursak şunları sıralayabiliriz: Get on: Devam etmek ya da binmek. Get over: Atlatmak. Get down: Üzülmek veya bunalıma girmek. Get by: İdare etmek. Get off: İnmek. Bu türemiş kelimelere örnek olarak şöyle diyebiliriz: They are tryin to get by. Bu cümlenin anlamı onlar geçinmeye çalışıyorlar şeklinde söylenebilir. Satın almak veya ulaşmak anlamındaki to get fiili burada tamamen başkalaşarak idare etmek anlamını taşımaya başlamıştır. We got off the bus cümlesi ise otobüsten indik şeklinde çevrilir. Buradaki to get fiili de inmek şeklinde değişime uğramıştır. 

To get fiilinin türemiş halleri ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Bu konu biraz karışık gibi gözükse de kolay öğrenilebilecek bir gramer yapısıdır. Ancak bu fiilin bir uygulaması daha vardır ki İngilizce kelime uygulamaları arasında en önemli sıralarda yer almaktadır. Get kelimesi bir sıfatın yanında kullanıldığı zaman durumun yavaş yavaş değiştiğini bildirir. Örneğin zaman içerisinde yavaş yavaş yaşlandığını anlatmak isteyen bir kimse I am getting old demelidir. Buradaki yaşlanma olgusu birden oluveren bir eylem değildir. Bir başka örnekte ise water is getting hatter cümlesini su sıcaklaşıyor olarak çeviririz. Burada bahsi geçen su aniden sıcaklaşmamıştır. Zaman içerisinde sıcaklık derecesi artmıştır. İşte get kelimesinin sıfat yanında kullanıldığı zaman verdiği zaman içerisinde, yavaş yavaş anlamına örnekler bu şekilde arttırılabilir. Bu tür konular biraz ezber gerektiren biraz da pratik isteyen konulardır. Dolayısıyla ilk başlarda kafanız karışsa da cümle kurdukça duruma alışmanız ve gramer yapısını doğru şekilde çözmeniz mümkündür. 

İngilizce dünya üzerinde en fazla konuşulan dillerden biri olduğu ve uluslararası resmi diller arasında yer aldığı için öğrenilmesine en fazla gereksinim duyulan dillerden biridir. Günümüzde her ne kadar ana sınıfı seviyesinden başlayarak İngilizce eğitimi verilse de, bu eğitim öğrencilere yeterli gelmemektedir. Özellikle günlük kullanımın dışında, herhangi bir profesyonellik gerektiren konuda dil eğitimi için ek olarak bazı kaynaklara ya da eğitimlere ihtiyaç duyulur. Bunun temini için açılmış olan pek çok özel kurs bulunmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde açılan bu kurslara katılım oranı bir hayli yüksektir. Ancak çalışan ya da okula giden ve bu kurslara katılmak için yeterli imkanları olmayanların da İngilizce eğitimlerden faydalanabilmesi için farklı mecralar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de internet üzerinden farklı platformlardaki eğitim siteleridir. http://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-film-ozeti/web adresi İngilizce eğitim konusunda, çok iyi hazırlanmış ve öğrencileri sıkmadan konuları açıklayan, üstelik pek çok örnekle pekiştiren bir web sitesi olması ile bilinir. İçeriğinde bulunan İngilizce film özetleri kısmı gibi pek çok ilgi çekici modül, kullanıcıları derse motive ederek kolay öğrenmelerini sağlamaktadır.  
Son Eklenen Haberler