Yırca'da Alınan Dersten Sonra Yine Termik, Yine Ölüm...

8 Aralık 2016, Perşembe

     


Ahmet Tuncay KARAÇORLU

Bugünkü köşemizi, bölgemiz insanlarının, topluluğumuzun gündeminde sürekli varolan, zeytin alanlarımıza ilişkin girişim bir gönüllümüzün yazısına ayırıyoruz! 

Soma'nın Yırca köyünde katlettiği onlarca asırlık, yüzlerce zeytin ağacının hesabını soran köylülerin fiili ve hukuki direnişi sonucu Soma'yı terk etmek zorunda kalan Kolin Şirketi beş köyün ortasında kurduğu termik santrali tamamlama arifesinde. Pek çok deneyimli ülkenin yapım kararından vazgeçtiği, kullanım dışı bıraktığı, zararlarının etkisini yıllardır gideremediği termik santrallerin çok çeşitli yararlar sunan enerji üretim karşılıkları varken değerlendirilmeyip; zehirli gazlar salarak, zehirli atıkları çevreye yığarak, tarımsal ve tarımsal özellik taşımayan bitkileri, besi ve mera hayvanlarını, özgür hayvanları, termik santral şirketi çalışanlarını, İzmir ve çevresinde yaşayan tüm insanları ölümcül hastalıklara teslim edecek bir enerji üretiminde ısrar, ülkemiz, doğamız ve sağlığımız için telafisi imkansız zararlara yol açacaktır.
Kolin Şirketi, elbette ki kendi maddi çıkarları için bunları görmezden gelecek ve kendi türünün de içinde bulunduğu, binlerce canlı varlığın yaşamını hiçe sayan adımlar atacaktır. 
Halkın kendi öz yaşamını savunma hakkını ve direnişini hukuksuz yöntemlerle bastırmaya çalışacaktır.
Halk; hukuksal haklılığıyla, toplumsal gücüyle, iletişim gücüyle, ortak hareket becerisiyle tıpkı Yırca'daki gibi, Aliağa'daki gibi bunun da üstesinden gelmelidir ve sonsuzca inanıyoruz ki gelecektir. Yeter ki tam zafere doğru ilerleyişindeki inancı eksilmesin ve sağlam duruşu bozulmasın.
Bizler halkın ve bu toprakların büyüttüğü, doğanın ve toplumun hakları için mücadeleden geri durmayan evlatları olarak, doğal ve tarımsal alanlarımızı haksız çıkarları uğruna yok eden Kolin Şirketi ve benzeri termik santral fırsatçılarına geçit vermemek için yöre halkıyla direniş mücadelesi emekleri içinde olacağız. 
Unutmamalıyız ki; emeklerimizin kazanımı yalnızca biz insanların değil, termik santral alanı ve çevresindeki diğer tüm canlıların kazanımı olacaktır. 
Yazımızı Latin Amerika halklarının kendi topraklarındaki Kolin benzeri yok edicilerine karşı mücadele ederken söyledikleri şu sözlerle tamamlayalım: 
"Direnen halk kazanır!"

Mehtap Çiçek 
Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Gönüllüsü