İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET KABUSU “MOBBİNG”

3 Aralık 2016, Cumartesi

     


Esra Çimen DEĞİRMENCİ

Son zamanlarda iş hayatında adını sıklıkla duymaya başladığımız mobbing; yıldırma, sindirme, yok sayma gibi anlamlara geliyor olup, örgütsel çatışmanın, verimsizliğin ve motivasyonsuzluğun kaynağı olarak görülmektedir. Genellikle mobbingin olduğu işyerlerinde çalışan kişiler, motive olamamakta, işyerine karşı güven, bağlanma ve aidiyet hislerini kaybetmektedirler. Mobbingin işyeri açısından bir diğer olumsuz yönü, çatışmaya, üretkenliğin azalmasına ve genel bir verimsizlik durumuna neden olmasıdır. Şiddetten söz edildiğinde, aklımıza sadece fiziksel etkisi olan bir şiddet türü gelmemelidir. Şiddetin ruhsal biçimi olan mobbing, fiziki şiddetten daha kalıcı ruhsal etkiler bırakabilmektedir. Fiziksel şiddeti ortaya çıkarmak ve tedavi etmek, psikolojik şiddetin etkilerini gidermekten daha kolay olabilmektedir. Ayrıca psikolojik şiddetin nedenlerini bulmak fiziki şiddet kadar kolay olmayabilir. Bu durum mobbingle mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

İşyerinde mobbing oluştukça mağdurun psikolojik sağlığı bozulur. Suçlama, küçük düşürme, genel taciz, duygusal eziyet gibi faktörler aynı anda uygulandığında dikkat çekeceği için uygulayıcı ilk olarak çalışanların özsaygısına, dürüstlüğüne ve mesleki yeterliğine saldırıyla başlar. Mağdurun mesleki yeterliliği sorgulandığı zaman paralel olarak güvenilirliği ve özsaygısını da olumsuz olarak etkilemiş olmaktadır

.

İşyeri Mobbingi Neden Yaşanıyor?

 İşyerinde mobbingin belli bir nedeni olmamakla birlikte bir çok olasılık bu durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Karşılıklı anlaşmazlıklar, kurbanın boyun eğmeyici tavrı, mobbing uygulayıcısının karakteristik ve ruhsal özellikleri (öfke, itaat bekleyen tutum, zarar vermeden keyif alma vb.) mağdurun mobbinge maruz kalmasına sebep olabilir.

Peki Nasıl Kişiler Mobbing Uyguluyor?

Araştırmalar gösteriyor ki mobbing uygulayıcıları genel olarak; ilgi açlığı çeken, övgüye aşırı ihtiyaç duyan, kendilerini büyütmeyi seven insanlardır. Bu tarz kişiler genelde kendi eksikliklerini kapatmak için mobbinge başvururlar. Genellikle mantık ölçülerinden uzak, kışkırtıcı bir dil kullanırlar. Çatışmadan, acı vermeden hoşlanırlar ve bunun devamı için ellerinden geleni yaparlar. Kendi adları ve konumları adına duydukları korku ve güvensizlik, onları başka birine kötü davranmaya iter. Bu davranışı alışkanlık haline getirmiş kişilerin özelikleri arasında; yalancı, hafızası seçmeci, her şeyi inkar eden, sapkın tertipçi, kulak vermez, yetişkinler arası bir tartışmayı sürdüremez, pişmanlık  duymaz, güce eğilimli, şükran duymaz, yıkıcı, esnek davranamaz, bencil, duyarsız, güvensiz ve olgun olmayan kişilerdir.

Mobbingle Nasıl Başa Çıkmalıyım?

 Mobbingin yarattığı psikolojik hasar; kişilere, işyerlerine ve topluma oldukça fazladır.  Bunun için her tür psikolojik şiddet ortamı kaldırılarak, işyerlerini barışçıl ve güvenilir sosyal yapılar haline getirmek gerekmektedir. İşyerlerinde mobbing sebebiyle yaşanan zaman kaybı, çalışanların yeterliliğinin azalması, rapor alma, ekip ruhunun zedelenmesi, işe gelememenin artışı vb. sorunlar kuruluşların mali durumunu ve imajını olumsuz olarak güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle mobbingle başa çıkabilmek için; çalışanlar özsaygılarını geliştirmeli, işyeri olarak personelin kendini güvende hissetmesini sağlamalı, kişisel ve mesleki nitelikleri geliştirilmelidir. Böylelikle çalışanların özsaygısı da paralel olarak artış gösterecektir. En önemli yöntemlerden biri de iyi bir ruh sağlığıdır. Kişinin kendini tanıması ve ruh sağlığı için destek alması, bunun yanı sıra sosyal destek ile pekiştirmesi mağdurun hem güven duygusunu arttırmakta hem de ruh sağlığı ile işi arasında tampon vazifesi yapmaktadır. İşimizi sevmek demek hayattan keyif almak demektir. Kendini, işini ve hayatını seven çalışanlar olmak ümidiyle iyilik, sağlık, güzellik dilerim.

                                                                                                                            

                                                                                                                             PSİKOLOG

                                                                                                              ESRA ÇİMEN DEĞİRMENCİ

                                                                                                                             BARIŞ KLİNİK

 Diğer Yazıları
İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET KABUSU “MOBBİNG” 3 Aralık 2016, Cumartesi
SESİMİ DUYAR MISIN? 14 Kasım 2016, Pazartesi
MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DEPRESYONA DİKKAT! 28 Ekim 2016, Cuma
Domuzluk, aslanlık, insanlık -TURAN KARA 14 Mayıs 2016, Cumartesi