131019098
16 Mayıs 2022, Pazartesi

BÜYÜK RESMİN İÇİNDEKİ DAĞLIK KARABAĞ

7 Ekim 2020, Çarşamba

     


TÜRKER ERTÜRK

Azerbaycan’ın güvenliği ve bekası, Azerbaycan’daki gelişmeler, Dağlık Karabağ’ın durumu ve Ermenistan işgali nedeniyle oluşan kaçkınlar konusu Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan’ın ilişkisi, karşılıklı çıkara ve güvene dayanması gereken iki devlet ilişkisinin çok ama çok ötesinde. Bu ilişkinin etnik, kültürel, tarihi ve duygusal boyutları da var. “Bir millet, iki devletiz” özlü sözü, sanırım bu ilişkinin derinliğini anlatmak için yeter de artar bile!

Bu nedenle 27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil yerleşim bölgelerine başlattığı saldırı ve sonrasında Azerbaycan’ın karşı saldırısı ile işgal altındaki bölgeleri işgalden kurtarmaya yönelik askeri harekâtı Türkiye’de büyük bir heyecan yarattı ve destek aldı.

Azerbaycan, İşgal Altındaki Topraklarını Kurtarıyor

Ermenistan, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı’da büyük bir katliam yapmıştı. Daha sonra, Rusların desteği ile Dağlık Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal sırasında yaklaşık olarak 20 bin Azerbaycan Türkü yaşamını kaybetmişti. Ayrıca işgal nedeniyle bir milyonu aşkın Azerbaycan Türkü evini barkını terk etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, yani yaklaşık olarak 28 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutmaktaydı.

Bugün itibarıyla (6 Ekim 2020), Azerbaycan karşı taarruzunu başarıyla devam ettiriyor ve işgal altındaki topraklarını parça parça kurtarıyor. Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan ve daha geniş bir bölgeye yayılma tehlikesi de bulunan bu sıcak çatışmaya herkes kendi geçmişi, çıkarları ve planları açısından bakıyor ve pozisyon alıyor. Ama bu pozisyonlar gelişmelere göre değişebilir, değişiyor ve değişecektir. Bu nedenle; gerek Azerbaycan gerekse Türkiye bunun ayırdında olarak ve büyük resmi görerek adımlar atmalı ve nerede duracağını da iyi değerlendirmelidir.

Ruslar İçin Sorun Paşinyan’dır!

Rusya, ufak tefek çıkışlarını saymazsak tarihin derinliklerinden beri, hatta I.Petro’dan (1672-1725) itibaren süregelen emperyalist hedefleri için Ermeniler lehine Türkler ve Müslümanlar aleyhine sürdürdüğü istikrarlı tutumunda geçici bir değişiklik yapmıştır. Tabii ki Azerbaycan Türkünün ve bizim kara kaşımız kara gözümüz için değil!

Rusya için sorun; 7 yıldır aktif siyaset yapan ve 2013’den önce gazeteci olan, hiçbir liderlik vasfına sahip olmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dır. Paşinyan, Soros Vakıfları’nın desteği ile manipüle edilen pahalılık ve zam karşıtı gösterilerle ortaya çıkarıldı, parlatıldı, muhalefet lideri ve halk kahramanı yapıldı, kitlesel protestolarla önceki Başbakan Sarkisyan istifa ettirildi ve sivil bir darbe ile 2018’de iktidara getirildi.

Amaç Paşinyan’ı Terbiye veya Alaşağı Etmektir

Paşinyan, Rusya ve Putin karşıtı, ABD ve Batı yanlısıdır. Ermenistan, Paşinyan öncesinde kelimenin tam anlamıyla Rusya’nın uydusu idi. Paşinyan iktidara geldikten sonra Ermenistan’ı ABD’nin uydusu yapmaya çalıştı, icraatlarıyla ve söylemleriyle bu konuda epeyce bir mesafe kat etti ve sonrasında haksız olarak işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da kriz ve sıcak çatışma patlak verdi. Demem o ki; Rusya’nın görece geçici sessizliği bu yüzdendir. Amaç Paşinyan’ı terbiye etmek veya iktidardan alaşağı ederek Rus yanlısı bir iktidarın önünü açmaktır.

Putin liderliğindeki Rusya; Azerbaycan’ın Türkiye’de ne anlama geldiğini, kitleler üzerinde büyük karşılığının olduğunu ve Türkiye’yi yöneten iktidarın halk desteğini her geçen gün kaybetmesi nedeni ile bu konuya balıklama daldığını da bildiğinden şimdilik suskunluğunu koruyor. Çünkü Türkiye’yi tekrar dokuz oturak ABD’nin kucağına itmek istemiyor!

ABD Niye Sessiz?

ABD de şimdilik sessiz kalmaya devam ediyor, çünkü hesabı Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmek ve koparmak! Zaten Türkiye ve Rusya işbirliği yapıyor olsalar da Suriye ve Libya’da karşı cephelerdeler! Türkiye ve Rusya bugüne kadar karşı karşıya oldukları halde aralarında sıcak çatışma ve kopuş yaşanmadıysa; bunu Putin’in bugüne kadar sürdürdüğü usta siyasette aramak lazım!

ABD için Azerbaycan Türklerini küstürmemek de önemli! Çünkü bu gelişmeleri dikkatle izleyen İran Azerbaycan’ı var! İran’ın belki yarısı, belki yarısından biraz fazlası Türkçe konuşuyor ve Fars değil! ABD’nin İran’a yönelik rejim değişikliği operasyon planları içinde İran’ın bu fay hattı ve özellikle Tebriz başkentli Güney Azerbaycan çok önemli bir yere sahip! Ama ABD’nin sessizliği bir yere kadar sürer. Seçimler var ve Ermeni oyları önemli! ABD’nin kısmi rahatlığı da Rusya’nın belli bir kırmızı çizgiye kadar müsaade edeceği, onun ötesinde Azerbaycan’ın harekâtını engelleyeceği yönündeki değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde aynı Gürcistan gibi Ermenistan da Rusya’dan tamamen kopar.

Azerbaycan Elini Çabuk Tutmak Zorunda!

O zaman Türkiye’nin desteğini alan Azerbaycan bu tarihi fırsatı ve konjonktürü iyi değerlendirmeli, elini çabuk tutmalı, belirlenen askeri hedefleri tamamen ele geçirmeli ve Dağlık Karabağ’ı işgalden tamamen kurtarmalı ama onun ötesine asla geçmemelidir. Yoksa haklıyken haksız duruma düşer!

İran da Azerbaycan’ın sürdürdüğü askeri harekâta kuşku ile bakmaktadır. Azerbaycan’ın İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri için cazibe merkezi olmasını istemez! Ayrıca; Azerbaycan Türkleri üzerinden gelişecek bir ayaklanmadan da korkmaktadır. Bunu din ve Caferilik potasında engellemeye çalışmaktadır.

Haklı Dava Kirletilmemeli!

Türkiye dikkatli olmak zorundadır! Çok sayıda cephede angaje pozisyondadır. Azerbaycan’a yardım etmelidir ama asla ve kat’a Suriye’den radikal unsurları Azerbaycan’a taşımak ve vekâleten savaştırmak gibi bir delilik yapmamalıdır. İhtimal vermem ama böyle bir seçenek Azerbaycan’ın haklı davasını kirletir, Rusya başta olmak üzere tüm dünyayı karşımıza alırız ve harekâta rıza gösteren göreceli sessizlik de biter.

Ermenistan’ın haksız, hukuksuz işgaline karşı olmak, Ermenistan’ın bugüne kadarki politikalarını acımasızca eleştirmek, Azerbaycan’ın işgali sonlandırmak maksadıyla yürüttüğü askeri harekâta destek olmak başka şey, Ermenilere ve özellikle Ermeni kökenli vatandaşlarımıza düşmanlık yapmak başka şeydir ve asla kabul edilemez.

“Onlar Şii, Biz Sünni’yiz!”

Rusya ve Batı emperyalizmi, geçmişte bölgemizin kadim halklarından olan Ermenileri çıkarları için kullandı ve çok acı çekmelerine neden oldular. Bu yüzden Osmanlı da çok acı çekti, Azerbaycan Türkü de! Ermenistan, zor bir coğrafyada bulunuyor. Doğusunda Azerbaycan, batısında ise Türkiye! Rusya’ya veya ABD’ye yaslanan, Türk düşmanlığından beslenen ve bunu ekonomik bir istismar aracı haline getiren ama Ermenistan’daki Ermenilerin yaşadığı zorluklardan bihaber ve duyarsız olan Ermeni Diasporasına dayanarak bölgede barış ve refah içinde yaşaması gerçekten zor. Doğru olan; Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile barışması, karşılıklı saygıya, güvene ve çıkara dayanan bir ilişki geliştirmesidir. Bunun kısa dönemde kolay olmadığını biliyorum. Ama üzerinde çalışmaya, enerji sarf etmeye ve hedef belirlemeye değer diye düşünüyorum.

Türkiye ile Azerbaycan’ı kardeş yapan, birbirine yaklaştıran ve “Bir millet, iki devlet” yaklaşımı içine sokan din değil, Türklük ve farklı lehçelerde de olsa aynı dili konuşuyor olmaktır. Eğer dinsel paradigma ile dünyaya bakıyorsanız; en liberali bile olsanız -ki Turgut Özal iktidarın dinsel radikalliğine kıyasla çok liberaldi ama Azerbaycan için “Onlar Şii, biz Sünni’yiz. O nedenle İran’a daha yakınlar” demişti- bu dinsel bakış açısı sadece Türkleri bölüp parçalamaz, insanlığı da bölüp parçalar! Tarih, bunun yadsınamaz kanıtlarıyla doludur!

İşgal ve Savaş Bitsin, Kafkaslara Barış Gelsin!

Siyasi iktidarın her konuda olduğu gibi Azerbaycan konusunda da ciddi bir politikası yoktu ve hala yok. Azerbaycan’ı destekliyor olması olumludur ama bu konuda sicili de bozuktur. Batı istedi diye Ermeni açılımı yapılması, 2009’da sözde soykırım iddiasından vazgeçmeyeceklerini ve Dağlık Karabağ işgaline son vermeyeceklerini söyledikleri halde Ermenistan ile protokollerin imzalanması, Bursa’da oynanan Türkiye-Ermenistan futbol maçında, Azerbaycan bayraklarının stadyuma alınmaması konuları belleklerde tazeliğini hala korumaktadır.

Objektif bir değerlendirme yapmaya çalışmış olsam da sonunda ben de tarafım. Aynen Atatürk’ün ve laik, demokratik, hukuk devleti ilkeleri üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafında olduğum gibi Azerbaycan’ın da yanındayım. Zaten, bu duruşum nedeniyle 2016’da, Azerbaycan Dede Korkut Milli Vakfı tarafından Türk Dünyasının gelişimi ve tanıtılmasındaki faaliyetlerim nedeniyle General Gazi Aslanov Altın Şeref Madalyası ve 2017’de de Azerbaycan’ın bütünlüğü, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından haksız şekilde işgal edilmesine karşı yeniden özgürlüğe kavuşması için Karabağ halkının haklı sesinin dış ülkelerde yakından duyurulmasına dair yaptığım katkılar nedeniyle Vatan Evladı Altın Şeref Madalyası ile ödüllendirildim.

Ayrıca bugün Azerbaycan’da görev yapan ve savaşan, komutanlığını ve öğretmenliğini yaptığım çok sayıda Azerbaycan Türkü subay da var! Hepsinin ebedi başkomutanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyorum ve onlara başarılar diliyorum. Karabağ, Azerbaycan’ındır! İşgal ve savaş bir an önce bitsin,  Kafkaslara barış gelsin!

 

 Yazarın Tüm Yazıları
İLK ATATÜRK ANITININ OSMANLI ZAMANINDA YAPILDIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? 7 Aralık 2020, Pazartesi
NİÇİN ESAS KAZANAN RUSYA OLDU? 25 Kasım 2020, Çarşamba
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASININ KAZANANI PUTİN! 19 Ekim 2020, Pazartesi
BÜYÜK RESMİN İÇİNDEKİ DAĞLIK KARABAĞ 7 Ekim 2020, Çarşamba
SİRENAYKA-TRABLUS-FİZAN 27 Ağustos 2020, Perşembe
BÜYÜK ÖZGÜRLÜK FERMANI 16 Haziran 2020, Salı
ÇÖZÜMÜ AÇIKLIYORUM… 4 Mayıs 2020, Pazartesi
KİŞİLER, OLAYLAR, FİKİRLER 24 Nisan 2020, Cuma
KORONA’NIN İKİNCİ DALGASI AĞUSTOS’TA! 14 Nisan 2020, Salı
DENİZ ŞEHİTLERİNİN MEZARI DENİZLERDİR 6 Nisan 2020, Pazartesi
KORONA SALGINI BİR BİYOLOJİK HARP SALDIRISI MI? 28 Mart 2020, Cumartesi
ARAP REZERVASYONU 3 Şubat 2020, Pazartesi
İRAN KAZANDI, TIRMANDIRIRSA KAYBEDER! 11 Ocak 2020, Cumartesi
VATAN BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL! 18 Aralık 2019, Çarşamba
HANGİ İSLAM? 9 Aralık 2019, Pazartesi
İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜÇ ŞEY NEDİR? 4 Aralık 2019, Çarşamba
ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUŞULMAZ MI? 27 Kasım 2019, Çarşamba
TRUMP’IN MEKTUBUNDA DİKKATLERDEN KAÇAN KONU NEYDİ? 11 Kasım 2019, Pazartesi
KARADENİZ YARINA DA KALSIN! 7 Kasım 2019, Perşembe
PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR! 5 Kasım 2019, Salı
BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ANLAMI 1 Kasım 2019, Cuma
TÜRKİYE KAYBETTİ! 24 Ekim 2019, Perşembe
TRUMP’IN TWEETLERİ NE ANLAMA GELİYOR? 15 Ekim 2019, Salı
ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İKTİDARDIR! 8 Ekim 2019, Salı
TERMİNATÖR 2 Ekim 2019, Çarşamba
BUGÜN İTİBARIYLA TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM NEDİR? 26 Eylül 2019, Perşembe
ANKARA ZİRVESİ’NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 20 Eylül 2019, Cuma
LİDERE DEĞİL, VATANA VE MİLLETE SADAKAT OLUR! 17 Eylül 2019, Salı
HİTLER’İN İSLAM’A BAKIŞI 10 Eylül 2019, Salı
İKTİDARA NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR! 5 Eylül 2019, Perşembe
MALAZGİRT’TEN DUMLUPINAR’A 28 Ağustos 2019, Çarşamba
KAZ DAĞLARINDAN YÜKSELEN ÇIĞLIĞIN ANLAMI 22 Ağustos 2019, Perşembe
İKİNCİ ÇEKİÇ GÜÇ 16 Ağustos 2019, Cuma
HAKLILAR DEĞİL, GÜÇLÜLER KAZANIR! 9 Ağustos 2019, Cuma
PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR 3 Ağustos 2019, Cumartesi
ALMANLAR BİZİ KISKANMIŞTI 26 Temmuz 2019, Cuma
SARAY VE MABET 15 Temmuz 2019, Pazartesi
ÇUVALIN ANLAMI 9 Temmuz 2019, Salı
BU BİR DEMOKRATİK HALK HAREKETİDİR! 28 Haziran 2019, Cuma
KURMAY AKLI YOKTU 18 Haziran 2019, Salı
TÜRKİYE’Yİ DOĞU AKDENİZ’DE KUŞATTIRAN KİM? 11 Haziran 2019, Salı
AMERİKAN SALDIRISI YAKIN MI? 10 Haziran 2019, Pazartesi
İKTİDAR TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK KARNI! 15 Mayıs 2019, Çarşamba
S-400 MESELESİNİN ASLI ASTARI 8 Mayıs 2019, Çarşamba
PEARL HARBOUR VE HÜRMÜZ 3 Mayıs 2019, Cuma
İŞARET FİŞEĞİ 30 Nisan 2019, Salı
TÜRKİYE İTTİFAKI NE DEMEK? 23 Nisan 2019, Salı
NORMAL ŞARTLAR ALTINDA OLSAYDIK HAKLIYDINIZ! 9 Nisan 2019, Salı
SEÇİMLERDEN SONRA BAHAR GELİYOR MU? 4 Nisan 2019, Perşembe
TRUMP’DAN SEÇİMLER ÖNCESİ DESTEK 28 Mart 2019, Perşembe
HACKLENMİŞ TERÖRİSTLER 19 Mart 2019, Salı
MAVİ VATAN TATBİKATI NEDİR, NE DEĞİLDİR? 13 Mart 2019, Çarşamba
KADINLAR BİRİNCİ LİGE NE ZAMAN ÇIKTI? 11 Mart 2019, Pazartesi
PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERGİNLİĞİNİN ARKA PLANI 6 Mart 2019, Çarşamba
NİÇİN ASIL MUHATAPLAR YOKTU? 1 Mart 2019, Cuma
NİÇİN BİLAİSTİSNA HERŞEY KÖTÜYE GİDİYOR 26 Şubat 2019, Salı
ÖDEMİŞLİ İLLALLAH DİYOR! 13 Şubat 2019, Çarşamba
KUR’AN’I OKUDUN MU? 7 Şubat 2019, Perşembe
TARİKATÇI KAFA İLE OLMAZ! 4 Şubat 2019, Pazartesi
FETÖ’NÜN SAATLİ BOMBASI 28 Ocak 2019, Pazartesi
EMPERYALİST PLANIN VERDİĞİ ROLÜ OYNAMAK MI, OYNAMAMAK MI! 23 Ocak 2019, Çarşamba
İRAN’A MÜDAHALE YOLDA 14 Ocak 2019, Pazartesi
FETÖ VE NAZİLER 11 Ocak 2019, Cuma
SURİYE’DE YAPILACAK HAREKATIN ASLI ASTARI NEDİR? 31 Aralık 2018, Pazartesi
PEŞİMDEN GELİN, GERİSİNİ MERAK ETMEYİN! 25 Aralık 2018, Salı
DİKKAT! TÜRKİYE İÇİN KIRMIZI ALARM! 13 Aralık 2018, Perşembe
EMPERYALİZMİN KUCAĞINDA MİLLİLİK OLMAZ! 3 Aralık 2018, Pazartesi
ULUSLARARASI ARENADA FETÖ İLE MÜCADELE EDEN ESKİ CEMAATÇİ KİM? 26 Kasım 2018, Pazartesi
BEN CUMHURBAŞKANI OLSAYDIM, TÖRENE KATILMAZDIM! 16 Kasım 2018, Cuma
ÖLÜMSÜZ OLMAK 12 Kasım 2018, Pazartesi
HALKIN İRADESİ ÇALINMIŞTIR 2 Temmuz 2018, Pazartesi
SEÇİMİ KİM KAZANACAK? 4 Haziran 2018, Pazartesi
VATANDAŞTAN ADAYLARA MEKTUP VAR 30 Mayıs 2018, Çarşamba
BU İKTİDAR GİDİCİ 28 Mayıs 2018, Pazartesi
SAVAŞTA ACIMAK VE ÖZÜR OLMAZ 14 Mayıs 2018, Pazartesi
GALATİLİ ŞÜKRÜ 30 Nisan 2018, Pazartesi
VATAN YAHUT SİLİSTRE 25 Nisan 2018, Çarşamba
SURİYE’DE NE OLDU? 19 Nisan 2018, Perşembe
REFAH, ATILAY VE DUMLU’YU BİRLEŞTİREN GİZEM 7 Nisan 2018, Cumartesi
DİN SAVAŞI MI YAPIYORUZ? 26 Mart 2018, Pazartesi
SAVAŞ KABİNESİ TAMAMLANDI 21 Mart 2018, Çarşamba
100 YIL ÖNCE, 100 YIL SONRA 19 Mart 2018, Pazartesi
TÜRKİYE’YE KARŞI HİBRİT SAVAŞ 14 Mart 2018, Çarşamba
KATİN TİPİ KUMPAS KATLİAMI 7 Mart 2018, Çarşamba
SİYASİ HEDEFLER FARKLI İSE BAŞARI İMKÂNSIZDIR 28 Şubat 2018, Çarşamba
PİNPON TOPU OLMAK 22 Şubat 2018, Perşembe
III.DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK? 8 Şubat 2018, Perşembe
AFRİN’İN ARKA PLANI 25 Ocak 2018, Perşembe
KURTULUŞ KURULUŞTADIR 20 Ocak 2018, Cumartesi
YARGIYI YOK SAYACAKTINIZ! 15 Ocak 2018, Pazartesi
ATEŞ VE ÖFKE 12 Ocak 2018, Cuma
TÜRKİYE’DE HALK HAREKETİNİ KIŞKIRTIRLAR VE DESTEKLERLER Mİ? 10 Ocak 2018, Çarşamba
HALK HAREKETİ Mİ YOKSA KIŞKIRTMA MI? 8 Ocak 2018, Pazartesi
FARS BAHARI MI GELİYOR? 4 Ocak 2018, Perşembe
STRATEJİ BELGESİNİN SÖYLEMEK İSTEDİKLERİ 29 Aralık 2017, Cuma
İKİNCİ ONE MINUTE 27 Aralık 2017, Çarşamba
KADIN ERKEĞE İTAAT ETMEK ZORUNDADIR 25 Aralık 2017, Pazartesi
SİYASİLER YOKSA FETÖ OPERASYONLARININ AMACI BAŞKADIR 15 Aralık 2017, Cuma
NETANYAHU, TRUMP, MUHAMMED VE TÜRKİYE 13 Aralık 2017, Çarşamba
İKTİDAR TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK KARNI 11 Aralık 2017, Pazartesi
YAKINDA BOMBALAR TÜRKİYE’DE PATLAYACAK 6 Aralık 2017, Çarşamba
ABİDİK GUBİDİK İŞLER 2 Aralık 2017, Cumartesi
TÜRKİYE FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ! 29 Kasım 2017, Çarşamba
TUNCELİ OVACIK’TAN MEKTUP VAR 28 Kasım 2017, Salı
İSTİSMAR SIRASI ATATÜRK’E Mİ GELDİ? 20 Kasım 2017, Pazartesi
İHANET TAM GAZ DEVAM EDİYOR 15 Kasım 2017, Çarşamba
SİYASAL İSLAM’I ALMANLAR KEŞFETTİ 13 Kasım 2017, Pazartesi
DİTİP TARİKAT MI? 8 Kasım 2017, Çarşamba
CUMHURİYET NİÇİN COŞKULU KUTLANDI 6 Kasım 2017, Pazartesi
İKİLİ KALITIM KURAMI 31 Ekim 2017, Salı
OSMANLI RUHUNUN YÜKSELİŞİ 30 Ekim 2017, Pazartesi
İKİ CAMİ ARASINDA BEYNAMAZ 23 Ekim 2017, Pazartesi
İKTİDARIN ANLAYAMADIĞI NEDİR? 16 Ekim 2017, Pazartesi
SORUNLAR YUMAĞI 5 Ekim 2017, Perşembe
ŞAH MAT 30 Eylül 2017, Cumartesi
LİDERLERİN LİDERİ 27 Eylül 2017, Çarşamba
YALANDAN YAYGARA 22 Eylül 2017, Cuma
HAYDUT DEVLET 20 Eylül 2017, Çarşamba
SABANCI ÜNİVERSİTESİ İHANET İÇİNDE Mİ? 5 Eylül 2017, Salı
ALLAH’IN YOLU KİMİN DEDİĞİDİR? 18 Ağustos 2017, Cuma
15 TEMMUZ VE 18 MART’IN ANLAMLARI! 11 Ağustos 2017, Cuma
YAŞ, YAŞ OLMAKTAN ÇIKTI! 5 Ağustos 2017, Cumartesi
ALLAH’IN GAZABI MI? 3 Ağustos 2017, Perşembe
İNGİLİZ AJANININ DİZİNİN DİBİNDE 31 Temmuz 2017, Pazartesi
DARBECİLİĞİN MANTIĞINA AYKIRI 26 Temmuz 2017, Çarşamba
43 YIL ÖNCE KIBRIS'A NİÇİN ÇIKTIK! 21 Temmuz 2017, Cuma
KİMİNLE OLMAYACAĞININ EYLEMİ 12 Temmuz 2017, Çarşamba
DİNİ FAŞİZM 5 Temmuz 2017, Çarşamba
CEMAATİN SALDIRISINA BENZİYOR 23 Haziran 2017, Cuma
JEREMY’NİN BAŞARISINDAN DERS ALMALIYIZ 16 Haziran 2017, Cuma
BAŞIMIZDAKİLER OLMUŞ EMİRE İBRİKTAR 13 Haziran 2017, Salı
İKİ CAMİ ARASINDA BEYNAMAZ KALMAK 10 Haziran 2017, Cumartesi
DARBE GELİYOR 7 Haziran 2017, Çarşamba
İKTİDARI İÇİNE ALMAYAN FETÖ SORUŞTURMASI OLAMAZ! 5 Haziran 2017, Pazartesi
ÇOCUKLARINIZI İRAN İÇİN HAZIRLAYIN 2 Haziran 2017, Cuma
LONDRA İZLENİMLERİM-2 30 Mayıs 2017, Salı
LONDRA İZLENİMLERİM-1 27 Mayıs 2017, Cumartesi
ATATÜRKÇÜLER SIZDIRDI 16 Mayıs 2017, Salı
TEK ADAM REJİMLERİ YALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLİR 15 Mayıs 2017, Pazartesi
TÜRKİYE BİR YOLUNU BULMALI! 10 Mayıs 2017, Çarşamba
ZARRAB’LA İKTİDARIN ÇIKARLARI AYNI 8 Mayıs 2017, Pazartesi
ATI ÇALAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI 20 Nisan 2017, Perşembe
MESELEYİ ANLAMAMIŞLAR 13 Nisan 2017, Perşembe
ÖFKELİ GENÇLERİN İŞİNE BENZİYOR 8 Nisan 2017, Cumartesi
AYE AYE SIR 4 Nisan 2017, Salı
KEŞKE CAHİL OLSALAR! 31 Mart 2017, Cuma
ŞEHİTLİKTEKİ REZALET 30 Mart 2017, Perşembe
YİNE CEMAAT’İN TUZAĞINA DÜŞÜLDÜ 24 Mart 2017, Cuma
BU KAFAYLA OLMAZ 22 Mart 2017, Çarşamba
DÖRT DÖRTLÜK OPERASYON 17 Mart 2017, Cuma
RAHİBE MARİA 15 Mart 2017, Çarşamba
ÜLKEMİZE TUZAK KURULUYOR 9 Mart 2017, Perşembe
“EVET” ÇIKARSA BİZE AYIP 2 Mart 2017, Perşembe
ÜNİFORMAYLA TÜRBAN OLUR MU? 24 Şubat 2017, Cuma
TRUMP’A BALANS AYARI 22 Şubat 2017, Çarşamba
O ZAMAN BİZ HAKKETTUK 17 Şubat 2017, Cuma
“HAYIR” DİYEN İNSANDIR 14 Şubat 2017, Salı
TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NE DEDİ? 10 Şubat 2017, Cuma
ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK! 7 Şubat 2017, Salı
HAYIR DERSEM DE EVET ANLA 6 Şubat 2017, Pazartesi
AYRANI YOK İÇMEYE 2 Şubat 2017, Perşembe
ÇİN’DEN TRUMP’A KARŞI HAMLE 28 Ocak 2017, Cumartesi
HERKESİN VE HER ŞEYİN FİYATI VARDIR 27 Ocak 2017, Cuma
BU KAFAYLA OLMAZ 24 Ocak 2017, Salı
KİM BU AMERİKALI ? 17 Ocak 2017, Salı
BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ 14 Ocak 2017, Cumartesi
MİLLETİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 11 Ocak 2017, Çarşamba
KATİL VE KÂFİR 10 Ocak 2017, Salı
DEVRİM RÜYASI 5 Ocak 2017, Perşembe
SUİKASTIN ESAS AMACI NE? 21 Aralık 2016, Çarşamba
KUDUZ KÖPEK 20 Aralık 2016, Salı
ANAYASALI DİKTATÖRLÜK 15 Aralık 2016, Perşembe
KUANTUM SIÇRAMASI 12 Aralık 2016, Pazartesi
GEZİ RUHU 7 Aralık 2016, Çarşamba
11 EYLÜL VE 15 TEMMUZ 30 Kasım 2016, Çarşamba
O GÜN CENNETTİ, BUGÜN CEHENNEM 23 Kasım 2016, Çarşamba
TEHLİKE, GAYRİ HUKUKİ FİİLİ İRADEDİR 17 Kasım 2016, Perşembe
ALEA IACTA EST 15 Kasım 2016, Salı
REFİK AZİZ 12 Kasım 2016, Cumartesi
OSKAR KUSCH 8 Kasım 2016, Salı
İSLAMOFOBİ 3 Kasım 2016, Perşembe
BUNLAR MUHAFAZAKAR DEĞİL, LÜMPEN! 26 Ekim 2016, Çarşamba
ALLAH AŞKINA SİZİ KİM İSTİYOR? 22 Ekim 2016, Cumartesi
NÜKLEER SAVAŞA İKİ TIK KALDI 19 Ekim 2016, Çarşamba
GACALLAR 15 Ekim 2016, Cumartesi
KİM KAZANMAMALI? 12 Ekim 2016, Çarşamba
DRAGUT POINT 11 Ekim 2016, Salı
ADLANDIRMA, ANLAMLANDIRMADIR 6 Ekim 2016, Perşembe
KÖRLERİN YÜRÜYÜŞÜ 3 Ekim 2016, Pazartesi
BU NE YAMAN ÇELİŞKİDİR 28 Eylül 2016, Çarşamba
BAŞARI AYRINTIDA GİZLİDİR 26 Eylül 2016, Pazartesi
AKILSIZLAR HIRSIZLARIN EN ZARARLISIDIR 23 Eylül 2016, Cuma
BU TEPKİYE İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL! 17 Eylül 2016, Cumartesi
OKUMUYORUZ, YAZMIYORUZ, ANLAMIYORUZ 16 Eylül 2016, Cuma
YAPMAMIZ GEREKEN… 6 Eylül 2016, Salı
ATATÜRKÇÜ VE ÇAĞDAŞ İNSANLAR ORTAYA ÇIKMALI 3 Eylül 2016, Cumartesi
YANLIŞ ADAMLARLA VE İTTİFAKLARLA DOĞRU ŞEYLER YAPILAMAZ 2 Eylül 2016, Cuma
ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ 1 Eylül 2016, Perşembe
ÜST AKIL 30 Ağustos 2016, Salı
CADI AVI TAM GAZ DEVAM 24 Ağustos 2016, Çarşamba
SORUNUN KAYNAĞI ÇÖZÜMÜN BELİRLEYİCİSİ OLAMAZ 22 Ağustos 2016, Pazartesi
BENDEN ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ 19 Ağustos 2016, Cuma
KIRIŞTIRARAK DIŞ POLİTİKA YAPILMAZ 16 Ağustos 2016, Salı
DARBENİN ARKASINDA KİM VAR? 11 Ağustos 2016, Perşembe
STRATEJİK POZİSYON 9 Ağustos 2016, Salı
“HOLLYWOOD FİLMİ” 6 Ağustos 2016, Cumartesi
DERE GEÇİLİRKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ 3 Ağustos 2016, Çarşamba
KESTANEPAZARI CAMİİ’Nİ YIKACAK MISINIZ? 2 Ağustos 2016, Salı
DİNCİ KALKIŞMA 30 Temmuz 2016, Cumartesi
PENSİLVANYA’DAKİ ALAMUT KALESİ 27 Temmuz 2016, Çarşamba
KAZAN-KAZAN-KAZAN 23 Temmuz 2016, Cumartesi
DARBE HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR 20 Temmuz 2016, Çarşamba
ŞAKİRTLER DEŞİFRE OLDU 18 Temmuz 2016, Pazartesi
VARŞOVA ZİRVESİ’NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 15 Temmuz 2016, Cuma
RENEGADOLAR 13 Temmuz 2016, Çarşamba
ATATÜRK HAVALİMANI’NDA NE OLDU? 11 Temmuz 2016, Pazartesi
DÜNYEVİ REFERANSINIZ DİN OLURSA… 8 Temmuz 2016, Cuma
EVET, HABERİN VARDI! 2 Temmuz 2016, Cumartesi
TRUVA ATI 29 Haziran 2016, Çarşamba
COGITO ERGO SUM 27 Haziran 2016, Pazartesi
HALK DAYANIŞMASI 23 Haziran 2016, Perşembe
BUNLAR İLKÇAĞ ZİHNİYETİNDE 22 Haziran 2016, Çarşamba
KİM HAYVAN, KİM İNSAN? 17 Haziran 2016, Cuma
SİGORTALI DİNSİZLER 15 Haziran 2016, Çarşamba
ÖZDOYURUM 13 Haziran 2016, Pazartesi
TÜRK DİASPORASI ve SİYASAL İSLAM 10 Haziran 2016, Cuma
TÜRKİYE’NİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜR 8 Haziran 2016, Çarşamba
TÜRKİYE SADECE İKİ TIK GERİDEN GELİYOR 30 Mayıs 2016, Pazartesi
SAVAŞ SUÇLULARI 26 Mayıs 2016, Perşembe
KONUŞMACILAR KÖŞESİ 24 Mayıs 2016, Salı
SYKES-PICOT’DAN RALPH PETERS’A 21 Mayıs 2016, Cumartesi
İĞNE 17 Mayıs 2016, Salı
YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK 14 Mayıs 2016, Cumartesi
GERGEDANLAŞMAK 13 Mayıs 2016, Cuma
ORENBURG’DA NEFES ALMAK 10 Mayıs 2016, Salı
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN 4 Mayıs 2016, Çarşamba
HEYKELİ DİKİLECEK ADAM 19 Nisan 2016, Salı
SICAK VE KÜRESEL BİR SAVAŞTAYIZ 15 Nisan 2016, Cuma