131019098
25 Mayıs 2024, Cumartesi

KORONAVİRÜS SALGINI VE ÇALIŞANLARIN İMTİHANI

17 Mart 2020, Salı

     


Mutlu BAYKAL

Dünyada ve ülkemizde Koronavirüs (covid-19) salgını artarak devam ediyor. Salgının azaltılması, yayılımın önlenmesi ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Devlet kurumları, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesiyle okulların tatil edilmesi, yurtdışı seyahatlerinin kısıtlanması, yurtdışından gelenlerin 14 gün süre ile evlerine kapanmaları gibi genel tedbirler de almaktalar. Bunun yanında tüm belediyeler yoğun ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bizler bu alınan tedbirlere elbette uymalı, kalabalık ortamlara girmekten kaçınmalı ve hijyen ile ilgili konmuş kurallara uymalıyız.

Toplumun bir kesimi ile ilgili tedbirler alınırken ülkenin işçileri, emekçileri hep unutulmaktadır. İşçiler fabrikalarda, atölyelerde, üretim alanlarında toplu halde çalışıyor. Toplu taşıma araçlarını ve işyeri servis araçları da yoğun olarak kullanılıyor.

Genel olarak alınan tedbirlere bakıldığında el hijyeni, ortam hijyeni gibi genel tedbirler dışında bu işyerlerine ait elle tutulur bir tedbir yok! 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 13’ e göre ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabileceklerini de hatırlatarak sorulması gereken soruları haydi hep beraber soralım. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (Who) pandemi (küresel salgın) olarak ilan ettiği koronavirüs salgını kapsamında;

 - İşyerleri risk değerlendirmeleri güncellendi mi?

 - Acil eylem planları güncellenip ek tedbirler alındı mı?

  - İş yeri dışındaki ve içindeki çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kişilerle temas etme sıklığı dikkate alınarak hijyen ve kişisel korunma önlemleri irdelendi mi?

  - İşçilere, çalışanlara virüs ile ilgili eğitim ve korunma usulleri ile ilgili eğitimler verildi mi?

  - İşyerlerinde ki özel risk gruplarına ilişkin (hamileler, engelliler, yaşlı çalışanlar vs.) özel tedbirler alındı mı?

  - İşyerleri çalışma saatleri, vardiyeleri, çalışma metodları riski azaltacak şekilde yeniden düzenlendi mi?

  - Virüse karşı çalışanların sağlık gözetimleri güncelleniyor mu?

  - Çalışanların bu konuda görüş ve önerileri dikkate alınıyor mu?

  - İşyerlerinde virüse karşı koruyucu sistemler, hijyen malzemeleri, koruyucu ekipmanlar çalışanlara yeterli oranda sağlanıyor mu?

  - İşyeri içinde ki görevliler ve işyeri dışında ki sistem (devlet kurumları) bu tedbirlerin alınıp alınmadığını denetliyor mu?

   Bu soruların cevabı hayır ise Korona virüsüne karşı nasıl bir tam korunma sağlanması ve yayılmasının önlenmesi sağlanabilir?

“Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür” sözünü hatırlatıp, ümit ederiz ki ülkemizde virüs yayılmadan kısa sürede hayat normale döner. Herkes için tedbir alınırken çalışanlar içinde gerekli tedbirlerin alınması temennisi ile Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını da dikkate alarak bilinçli hareket edelim.Yazarın Tüm Yazıları
KORONAVİRÜS SALGINI VE ÇALIŞANLARIN İMTİHANI 17 Mart 2020, Salı
Aliağa’nın depremselliği 3 Şubat 2020, Pazartesi
ALİAĞA’NIN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI KARNESİ 26 Mart 2019, Salı
301 Sayısı 7839’ dan Büyük müdür? 16 Şubat 2019, Cumartesi