131019098
5 Ağustos 2021, Perşembe

MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR

2 Mart 2021, Salı 06:19

     


Aliağa Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün saat 18.00’de yapılacak. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek olan toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşülecek.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantı 02 Şubat 2021 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Toplantıda, Aliağa Belediyesi’nin sorumluluğuna bırakılan; cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak kazı için belediye tarafından verilecek izin veya ruhsatlardan alınacak bedellere ilişkin olarak belirlenen tarifeye eklenmesi için hazırlanan tarife cetvelinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülecek.

2021 Mali Yılı bütçesine ek olarak taşınmaz satışlarından elde edilecek gelirlerin, belediyenin yetersiz gelen bütçe tertiplerine aktarılmak üzere ek bütçe yapılması talebinin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülecek.

Köy iken mahalleye dönüşen ilçe sınırları içerisinde bulunan 19 mahallenin; kırsal mahalle olarak kabul edilmesi ve bu hususta alınacak kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporu görüşülecek.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler