131019098
16 Nisan 2021, Cuma

MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR

3 Kasım 2020, Salı 06:58

     


Aliağa Belediye Meclisi’nin Kasım ayı Olağan Toplantısı bugün saat 18.00’de yapılacak. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 4 madde yer alıyor.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantı 6 Ekim 2020 ve 10 Ekim 2020 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Meclis üyelerince oylanacak gündem maddeleri şöyle;

Başkanlıktan Gelen Önergeler:

1- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 351 sayılı kararıyla ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3 dereceli Tesisler Müdürü kadrosunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 dereceli Tesisler Müdürü kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan 3 Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

2-Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 309 sayılı kararı ile Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 (Elli Milyon) TL' ye çıkarılması ve ayni olarak karşılanmasına karar verilmiş idi, söz konusu meclis kararına nakdi ibaresinin ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

Komisyondan Gelen Raporlar:

1- 736 ada, 1 numaralı parselde bulunan 1 nolu (kafeterya) ve 4 nolu (restoran) dükkanların içkili yer bölgesine ilave edilmesi talebinin; zemin kat planında bulunan 5 adet dükkanın A sınıfı Restaurant ve/veya kafeterya olarak kullanılmak ve ruhsatlandırılmak üzere (katılanların) oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu İle Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

2- Helvacı Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarımsal sanayi alanı olarak planlı olan 89 ada 5 numaralı, 50 ada 1 numaralı ve 51 ada 1 numaralı parsellerin, yapılacak olan tarımsal sanayi tesisi için gerekli olan arsayı oluşturmak üzere birleştirilmesine ve buna yönelik düzenlemeye ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Webtv Canlı Yayınlayacak

Aliağa Belediye Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr ’den ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00’den itibaren başlayacak.

(DERYA SÜNER)  
Son Eklenen Haberler