131019098
30 Kasım 2020, Pazartesi

ÇIKARILAN İŞÇİLER İÇİN KOMİSYON KURULDU

5 Eylül 2019, Perşembe 06:50

     


Aliağa Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda CHP’li Seçil Adalet Işık’ın önergesiyle, işlerinden çıkarılan belediye işçileri için bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önerge yer aldı. Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 18 madde tek tek oylandı. 6 Ağustos 2019 meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan meclis toplantısı başkanlıktan gelen önergelerin meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla başladı.

5 maddenin tekrar görüşülmesi talebi gündeme alınmadı

Toplantıda CHP’li Meclis Üyesi Seçil Adalet Işık tarafından gündem dışı iki önerge meclise sunuldu. Gündem dışı olarak meclise sunulan ilk önerge geçtiğimiz günlerde mazereti yüzünden meclis toplantısına katılamayan Seçil Adalet Işık o meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri tarafından gündem dışı getirilen borçlanma içerikli 5 maddenin tekrar görüşülmesini talep etti. Fakat bu önergenin anca dava konusu olabileceği nedeniyle oy birliği ile gündeme alınmadı. Bir diğer önerge ise yine Seçil Adalet Işık tarafından gündeme alınması yönünde meclise sunuldu. Bu önerge işten çıkarmalarla ilgili olarak bir araştırma komisyonunun kurulması yönünde oldu. Bu madde oy birliği ile kabul edilip gündeme alındı. Bu kapsamda Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Araştırma Komisyonu kurulmuş oldu. Üç kişiden oluşan komisyonda Seçil Adalet Işık, Hakan Turan ve Hilal Çelik yer aldı.

Bilgi işlem ile tesisler müdürlüğü kuruldu

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kapatılarak iş ve işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine aktarılması hususunun görüşüldüğü madde oy birliğiyle kabul edildi. Birinci dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre ihdas edilmesi yönünde hazırlanan 2 sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanması ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün aynı kanunun 48.maddesine göre teşkil edilmesi hususlarının görüşüldüğü madde oy birliğiyle; Tesisler Müdürlüğü’nün teşkilinin sağlanması hususunun görüşüldüğü madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince; mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması hususunu kapsayan madde ile takas talebini içeren madde oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

İki madde komisyon gündeminde bırakıldı

Komisyondan gelen raporlar kapsamında meclis üyelerinin oylamasına sunulan maddelerin çoğu komisyonlardan geldiği şekliyle kabulü oy birliğiyle onaylandı. Fakat iki madde oy birliği ile komisyonların gündeminde bırakıldı. Belediye sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda bulunan Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş’ye ait 15 adet saha dolabının yerlerinin 10 yıllık süre ile kiralanması ve 10 yıl için toplam 450 bin TL bedel belirlenmesini içeren maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Mahalle eski muhtarlık binasının Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığı’na 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili gündem maddesinin de İmar Komisyonu’nun gündeminde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretinin kabul edilmesi ve bir sonraki toplantının 1 Ekim 2019 Salı günü saat 18.00’da yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler