131019098
26 Mayıs 2024, Pazar

Avukatlardan Yargıtay'ın kararına tepki

10 Kasım 2023, Cuma 06:26

     


Aliağa’daki İzmir Barosu üyesi avukatlar, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararını tanımayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirterek AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bu kararı İzmir Barosu üyesi Aliağa’daki avukatlar tarafından protesto edildi. İzmir Barosu üyesi avukatlar Aliağa Adliyesi önünde konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Yargı darbesine karşı bir aradayız”

İzmir Barosu Aliağa İlçe Temsilcisi Avukat Serkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bizler hukukçuyuz. Bizler avukatız. Bizler, bu ülkede yıllardır, hukuk devletinin gereklerinin yaşama geçirilmesi için, hukukun üstünlüğü için, bağımsız ve tarafsız bir yargı için, bıkmadan, usanmadan mücadele eden İzmir Barosu avukatlarıyız. Bu mücadele sürecinde bedeller ödedik. Soruşturmalar geçirdik, yargılandık, yılmadık. Adliyelerde, alanlarda saldırıya uğradık; boyun eğmedik. Özgürlüklerin kısıtlandığı, askıya alındığı, hakların ihlal edildiği her gündemde, İzmir Barosu, üyeleriyle beraber direndi. Hakların ve özgürlüklerin kararlı bir savunucusu oldu. Bugün yine, çok ağır bir hak ihlaline, bir yargı darbesine karşı, hukuku savunmak için bir aradayız.” Dedi.

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukuka aykırı kararlar verdi”

Hapis cezasına mahkûm edilen meslektaşları Avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararına uyulmadığını, bununla da yetinilmeyip Yargıtayca, kararın altında imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini kaydeden Yılmaz, “Anayasa Mahkemesi verdiği kararda hak ihlalini tespit etmiş, dosyayı görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve Mahkemeye ‘Can Atalay’ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve tahliye et.’ demiştir. Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu açık hükme rağmen, bu karara uymak ve bu karar doğrultusunda karar vermekle görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi burada bir araya gelmemizin gerekçesi olan hukuka aykırı kararları vermiştir. Anayasa ve Anayasa’nın emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan normatif düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar; istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde göz ardı edilecek keyfi metinler değildir.” İfadelerini kullandı.

“Yaşanan süreç bir yargı darbesi”

Verilen kararlarla hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesinin ihlal edildiğini, yaşanan sürecin tam anlamıyla bir yargı darbesi olduğunu söyleyen İzmir Barosu Aliağa İlçe Temsilcisi Avukat Serkan Yılmaz, “Anayasal suç işlenmiştir. Ancak bilinmelidir ki suçluların cüreti, haklıların cesareti karşısında yenilmeye mahkûmdur. İzmir Barosu ve İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak yasama organını işlevsiz hale getiren, ülkeyi bir saray rejimi ile yönetmeyi amaçlayan siyasi iktidarın, yargı üzerindeki tahakkümüne geçit vermeyeceğiz. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan ve açık yasa hükümlerine aykırı hareket ederek suç işleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri başta olmak üzere ilgili yargı mensupları hakkında derhal soruşturma başlatmasını ve ivedilikle bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını bekliyoruz. İzmir Barosu olarak biz de Anayasal suç işleyen yargı mensupları hakkında tüm şikayetleri yapacağız.  Bağımsız ve tarafsız bir yargı için, hukukun üstünlüğü için, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadele etmekten ve direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız.” Diye konuştu.

(VOLKAN GÜNDÜZ)

 

 

 

 

 

   
Son Eklenen Haberler