131019098
29 Temmuz 2021, Perşembe

ERGENLER İLE PSİKOLOJİK DANIŞMA

5 Aralık 2020, Cumartesi 06:18

     


Aliağa da çocuk ergen uzmanlığı yapan psikolojik danışman Beril Özsoy; ergenler ile terapi hakkında bilgi verdi.

Latincede ‘’gelişen’’ anlamına gelen ergenlik kelimesi fiziksel, psikolojik ve hormonsal değişimleri içermekte olan bir gelişim dönemidir. Bu gelişim döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi bireyin ilerleyen hayatında ve yetişkinlik dönemi için önem arz etmektedir. Ergenlik dönemi diğer gelişim dönemleri ile kıyaslandığında en önemli aşama olarak göz önünde bulundurulur. Çünkü ergenlik dönemi çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasında ki köprü görevi gören bir dönemdir. Birey için bu dönem bağımlılıktan bağımsızlığa ve olgunlaşmaya doğru çıkan bir yoldur. Aile yapısının bir parçası olmaktansa arkadaş grubunun bir üyesi olmak daha fazla önem kazanır. Bu da sosyal bağlamda tek başına var olmak demektir. Ergenlik döneminde soyut düşüncenin önem kazanması kişinin bilişsel gelişimini etkilemektedir. Ergenlik döneminde sık karşılaşılan sorunlar; fiziksel, cinsel, duygusal, kimlik oluşturma, aile ilişkileri gibi konu başlıkları ile karşımıza çıkmaktadır.

Kimlik kazanma döneminde bir çok kriz yaşanabilir. Kabullenme-reddetme, bağımlılık-bağımsızlık gibi çatışmalar oluşabilir. Dış görünüş ve fiziksel özelliklerin bireyin hayatında büyük yeri vardır. Ergenlik dönemi dış dünyanın önem kazandığı ve aile hayatına problemlerin yaşandığı bir dönemdir. Çünkü çocukluktan çıkan birey kendini kanıtlama ve yetişkin olma yolundadır. Ebeveyn ve onların hakimiyetinden çıkan ergen otoriteye karşı gelerek kendisi için yeni bir düzen kurma arayışına girmiştir. Ergenlik dönemi gelişim aşamaları bakımından yetişkinlik ve çocukluktan farklı olması sebebiyle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken farklı unsurlar karşımıza çıkmaktadır. Ergenler ile yürütülen psikolojik danışma süreci için ise ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikoterapi seçilmelidir. Yetişkinlik döneminde daha az problem yaşaması için ve sağlıklı kimlik oluşumunu sağlamak için ergenlik döneminde terapinin önemi artmaktadır. Birey için zorlu bir gelişim dönemi olan ergenlik kendi ile ilgili olumlu ve olumsuz inançları oluşturduğu ve kendini nasıl gördüğü ile ilgili düşüncelere inandığı bir süreçtir. Bu süreç kişinin kendini sevmesi ve kabul etmesi başta olmak üzere üzerinde çalışılması gerekmektedir. Olumsuz izlere hayat boyu taşımamak için problemlerin başladığı ergenlik döneminde çözümlenmesi en iyi yöntemdir.

Ergenlik Dönemi ve Aileler

Ergenlik dönemi bireyi ve hayatını ne kadar çok etkiliyor ise aynı derecede ailesini ve ebeveynlerini de etkilemektedir. Çocuklarında değişimi fark eden aileler yeni oluşan davranışlar ile nasıl baş edecekleri konusunda belirsizlerdir. Değişimlerin çok fazla ve aşırı olduğunu düşünebilirler. Ergenlere hala çocuk gibi davranmaları ise aralarında ki iletişim çatışmalarının artmasına neden olmaktadır. Değişen durumlara ve davranışlara uyum sağlayamayan aile çocuklarına nasıl davranacaklarını bilemezler. Bu yüzden psikolojik danışma süresinde ailelere verilen psiko-eğitim çok önemlidir. Ergen ile aile arasında köprü görevini sağlamaktadır. Ailelerin ergenlerde fark ettikleri sorunlar daha çok davranış problemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genellikle aile ile ergen bireyin psikolojik danışma sürecinden beklentileri aynı olmamakla birlikte zıtlaşmalar yaşanabilir. Yaşadığınız sorunlarda İzmir çocuk ergen psikoloğu

İle iletişime geçebilirsiniz.

Ergenlerde Sıklıkla Karşılaşılan Problemler:

Özgüven Problemi

Ergen-Aile Çatışmaları

Arkadaşlık ve Sosyal Çevre Problemleri

Ergenlerde Problem Davranışlar

Takıntılar

Ergenlerde Kaygı Bozukluğu

Öfke Kontrol Bozukluğu

Okul Başarısızlığı

Yukarıda belirtilen zorluklardan biri ya da bir kaçı ile karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda psikolojik destek için bir uzmandan yardım almanızı öneririm. Ergenlik dönemi genç kişi için zorlayıcı bir dönemdir. Bu sebeple aile yaşantısını da çok etkilemektedir. Böyle durumlarda çocuğunuz ile olan iletişimin olumsuz ilerlememesi için en erken zamanda psikolojik desteğe başvurunuz. Bu konu da izmir çocuk ergen psikologları ve izmir pedagog için çok zengin bir şehirdir. İzmir pedagog listesi için tıklayınız: https://www.bayramsimsek.com/izmir-pedagog/

  
Son Eklenen Haberler