131019098
23 Ocak 2021, Cumartesi

281 İŞÇİNİN ALACAKLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

3 Aralık 2019, Salı 06:55

     


Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün akşam yapılacak. Toplantıda, iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülecek.

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi bugün (Salı) saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanacak olan meclisin gündeminde 23 madde yer alacak. Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 5 Kasım 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Meclis gündeminde yer alan bazı önemli maddelerden şöyle:

*06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılan köyler; Aşağışakran, Bozköy, Çakmaklı, Karaköy, Karakuzu, Samurlu, Uzunhasanlar ve Kalabak Muhtarlıklarına Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen yapıların tahsislerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

*Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 384 sayılı Meclis kararı ile Türk Hava Kurumu’na havacılık ve yardım faaliyetlerini yürütmek üzere bedelsiz olarak tahsis edilen; Siteler Mahallesi 437 sokak No: 2/1 adresinde bulunan eski muhtarlık binasının tahsisinin uygun görülmemesi sebebiyle iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

*06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yeni Şakran Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 164 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen tapunun Yukarışakran 10 ada 1 numaralı parselde bulunan (Yeni Şakran Mahallesi, İnönü Caddesi No: 16) dükkanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

*06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 101 ada, 1 numaralı parselde bulunan (Yüksekköy Küme Evler No: 1) binanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

*Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce uygulanacak 2020 Yılı Tarife Taslağı’nın görüşülmesi.

*06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediyemiz Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile üzerine muhtarlık binası yapılmak üzere tahsis edilen Yüksekköy Mahallesi 124 ada, 1 numaralı parselin tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

*Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)’ nün 30/09/2019 tarih ve 262986 sayılı yazısına istinaden; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları güzergahında, tapunun Aliağa ve Yukarışakran Mahalleleri sınırları içerisinde Aliağa Belediyesi adına kayıtlı olan ve ekli listede bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için söz konusu parsellerin devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediği hususunun oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

*Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait, Güzelhisar Mahallesi 649 parsel sayılı 16.900 metrekare yüzölçümlü taşınmazın dilekçe ekindeki krokide gösterildiği şekilde yaklaşık 40 metre parsel sınırından içeri alınarak (5*5) 25 metrekare kuyu alanı ve 5 metre eninde kuyu yeri ulaşım yolu da olacak şekilde toplam 214,87 metrekare alanın su kuyusu açılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) adına tahsis edilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

*İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan, Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesiminde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan “Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu” nun onaylanması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

*Belediye ya da belediyeye bağlı ortaklığı olan şirketlerde çalışıp iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

(VOLKAN GÜNDÜZ) 
Son Eklenen Haberler