131019098
25 Ekim 2020, Pazar

BELEDİYE PARK OYUN VE DONATI GRUBU ALACAK

5 Temmuz 2019, Cuma 06:43

     


Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park oyun ve donatı grubu mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle parklarında kullanılmak üzere 17 kalem oyun ve donatı grubu mal alımı işini kapsayan ihale 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde oyun gruplarını montajlı bir şekilde teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek. Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

(SERKAN SELİNGİL)  
Son Eklenen Haberler